Asistenční program pro uživatele eAukcí

Nejžádanější služby AP

Asistenční program

Konzultace - telefonické, osobní nebo emailové konzultace o volbě vyjednávací strategie, o výběru a způsobu komunikace s dodavateli, o výběru eAukce, o eAukčních podmínkách, o nastavení eAukční síně, o přípravě a kontrole zadávací dokumentace. Spolupráce při přípravě a řešení eAukcí podle zákonů o veřejných zakázkách.

Konsilium - PROEBIZ sdruží odborníky a praktiky, kteří mají zkušenost s řešením situace, při níž je vyžadována konzultace a zorganizuje hromadný konferenční hovor, ke kterému je klient přizván a může slyšet názory specialistů a položit potřebné otázky.

Rozšířená technická podpora - programátorský zásah do nastavení eAukce. Řešení kolizí, žádosti o účast, slučování duplicit dodavatelů, pomoc s přípravou elektronického podpisu, asistence při práci s elektronickým podpisem, trasování mailů, změna typu eAukce a jiné.
- Poskytnutí eAukční šablony (TEMPLATES)
- Kontrola zadání eAukce před zveřejněním
- Kontrola nastavené eAukce
- Kontrola nastavené eAukce v rámci zákona o veřejných zakázkách
- Vyhledání a výběr dodavatelů
- Kontaktování dodavatelů
- Supervize Soutěžního kola
- Administrace Soutěžního kola

Využívejte eAukce naplno s pomocí asistenčního programu

Asistenční program je uživatelská eAukční podpora, při které se řeší jak úspěšně provést soutěž na vybranou komoditu. Jakou zvolit strategii pro eAukční vyjednávání. Jaký typ eAukce vybrat, jak formulovat zadání. Kdy je vhodné eAukci uskutečnit. Můžeme pro klienta kontrolovat zadání, nastavení, přihlášení dodavatele, průběh a výsledek eAukce. V Asistenčním programu umožňujeme aktivní přístup k eAukčním šablonám nebo ke katalogu dodavatelů. Pro klienty PROEBIZ, kteří mají zájem dělat větší množství eAukcí a poptávek, je AP nejlepší podporou pro zvyšování efektivnosti eAukcí.

Asistenční Program je placená služba. Platí se ročním paušálem zohledňujícím počet administrátorů a počet soutěží. Náklady s ní spojené se obvykle vrátí hned při první eAukci.

Do AP se zapojují lidé z proebizovského HOUSTONu, „frontoví“ odborníci z klientských týmů a spolupracující externisté.

Novinky