Národní eAukční forum - Veřejné zakázky a eAukce, Praha

Datum

28. 05. 2014

Ort

Praha

Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha

Odborné pracovní dílny specialistů veřejného obstarávání o využívání eAukcí v procesech veřejného investování.

Programm

Veřejné zakázky a eAukce

Moderují: Lenka Kundratová, Jana Vítová a Milan Kaplan

8:30 prezence
9:00 zahájení workshopu

Má zákonodárce eAukce rád?
Jaká je budoucnost eAukcí ve veřejných zakázkách? Počítá se s nimi? Jak to bude s jejich vyžadováním a doporučením? Jaké změny čekají na eAukční softwary na začátku fungování státního tržiště?

(Zarážející) Čísla z výzkumu MĚSTA & eAUKCE
Aktuální výsledky tříletého výzkumu z let 2011 až 2013 mezi uživateli a klienty PROebizu. Které legendy z pravěku eAukcí přežily dodnes? Jak je to s relací veličin KVALITA x ČAS x CENA? A jak je to s reálnými úsporami?

Mimořádně nízká nabídková cena
Kde je hranice mimořádně nízké nabídkové ceny? Kdy je posuzování nutné? Může snižování nabídek v eAukcích vést k námitkám u dohledových orgánů? Jaká je rozhodovací praxe ÚOHS?

10:30 přestávka

Ze záznamníku APUeNu
Poslední rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterých je řešeno využívání eAukcí v Česku a vybraná rozhodnutí Evropského soudu.

Evropa a elektronizace veřejného obstarávání
SPECIÁLNÍ HOST, Marco Tardioli
Co přináší nová evropská směrnice? Odlišnosti v přístupu a ve výsledcích jednotlivých členských států EU v elektronizaci procesů veřejného obstarávání. Co se členským státům daří více a co méně? V čem je možné se poučit od nejlepších?

Stavby, stavební práce a eAukce
Zkušenosti s využíváním eAukcí pro stavební práce. Jak využít šablonu k nastavení „stavební“ eAukce? Jaká jsou úskalí a na co je potřeba se připravit?

13:00 závěr workshopu


Program 2. dne Národního eAukčního fora pro Firmy a eAukce najdete ZDE.

Referenten

Helena Čejková

Helena Čejková, městská část Praha 2

Třináct let působila ve společnosti BOONET zabývající se stavebními izolacemi jako zástupce zadavatele při zadávání veřejných zakázek a zároveň jako jednatelka a spolumajitelka firmy. Problematice veřejných zakázek se věnuje od roku 2004. Zkušenosti dále získala jako referent odboru investic a oprav majetku městské části Praha 2, jako součást odboru řízení investic v České spořitelně nebo specialista na veřejné zakázky v odboru rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hlavního města Prahy. V současnosti je vedoucí investičního oddělení městské části Praha 2.

Jaro Lexa

Jaroslav Lexa, APUeN SK

V současnosti je ředitelem neziskové organizace APUeN Slovensko, jejímž úkolem je pomáhat při získávání nejnovějších znalostí z oblasti veřejných zakázek a firemního nákupu do reálné praxe. Pomocí sdružování lidí a organizací zajistit bezpečnější, kvalitnější a efektivnější veřejné zakázky a firemní nákupy. V předchozím období pracoval jako ředitel odboru veřejných zakázek na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny SR, které je centrálním zadavatelem v resortu. NA MPSVR SR zaváděl používání elektronických aukcí. V letech 2008 až 2010 pracoval na oboru legislativy a metodiky Úřadu pro veřejné zakázky. Od roku 2001 je odborně způsobilou osobou pro veřejné zakázky. Aktivně přednáší problematiku veřejných zakázek. Je autorem knihy v níž se nachází více než 330 praktických příkladů z praxe v oblasti veřejných zakázek.

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala, Město Znojmo

Studoval na Masarykově univerzitě v Brně, obor Veřejná správa. Po škole začal pracovat jako účetní ve Věznici Znojmo a po 2 leté praxi se vypracoval na Generální ředitelství věznic v Praze na pozici oblastní účetní, metodika účetnictví a reporting. Do Správy nemovitostí města Znojmo nastoupil v roce 2011 na pozici ekonomického ředitele a v současnosti je ředitelem této organizace. Zde spravuje 4 500 bytů a všechna městská sportoviště. Zasloužil se o elektronizaci veřejných zakázek a tím ušetřil městu nemalé peníze.

Marco Tardioli

Marco Tardioli, specialista na veřejné zakázky EU

Zastával vedoucí manažerské pozice v rámci italského veřejného sektoru s odpovědností za rozsáhlé a klíčové informační systémy a sítě. Podílel se na rozvoji a provozu inovativních řešení elektronické správy vyžadující důkladné znalosti skupin uživatelů za účelem přiblížení administrativních procesů občanům. Byl členem komise, která měla rozhodující vliv na současnou podobu nové evropské směrnice v oblasti informačních technologií.

Tomáš Linda

Tomáš Linda, Město Cheb

Před nástupem na pozici místostarosty Chebu pracoval v managementu několika obchodních společností. Ihned po nástupu v roce 2010 začal intenzivně zasazovat a zefektivňovat proces a zprůhlednění veřejných zakázek realizovaných městem Cheb a také o medializaci moderních způsobů zadávaní veřejných zakázek včetně elektronických nástrojů. Tomáš Linda se výrazně podílel na tvorbě a prosazení nové směrnice města Chebu, která byla přijata s loňskou novelou zákona o veřejných zakázkách a zpřísnila tak i zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Byl oceněn již dvakrát v soutěži Fair Sourcing Awards, získal v roce 2011 a 2012 cenu v kategorii Master.

Kamil Válek

Kamil Válek, Město Uherský Brod

Od roku 1996 pracuje ve veřejné správě. Nejprve na pozicích vedoucího oddělení a vedoucího odboru informatiky a od roku 2011 na pozici tajemníka městského úřadu Uherský Brod. Vždy prosazuje maximální transparentnost veřejných výdajů. V Uherském Brodě nejprve prosadil nákupy prostřednictvím elektronických aukcí a krátce poté i klikací rozpočet města. Je velký příznivec rozumného zavádění elektronizace veřejné správy.

Eva Vízdalová

Eva Vízdalová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Původním vzděláním geolog. Do roku 1993 pracovala ve státním podniku Geoindustria jako samostatný geolog. Od roku 1993 pracovala jako správce počítačové sítě jak v soukromé sféře, tak ve státní správě; od roku 2002 jako vedoucí odboru informatiky městského úřadu. Od roku 2008 pracuje na odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, oddělení správy informačního systému o veřejných zakázkách a elektronizace zadávání veřejných zakázek.

Jan Zahálka

Jan Zahálka, re-medical

Právní expert re-medical s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, mezi lety 2009 – 2011 byl zaměstnán jako právník ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se specializací na veřejné zakázky. Poté pracoval ve VZP ČR, kde zajišťoval veškerou právní agendu Odboru léčiv a zdravotnických prostředků. Od počátku své činnosti se specializuje na oblast zdravotnictví, a to především agendu léčiv, problematiku zdravotnických prostředků a v neposlední řadě stále aktivně působí v oblasti veřejných zakázek a jejich elektronizace, se specializací na využívání elektronických aukcí, a to jako konzultant a přednášející (IIR, PROebiz).

Preise & Kontakt

Účastnický poplatek:
2400,- Kč + 21 % DPH,
aktivní uživatelé PROebiz 1700,- Kč + 21 % DPH

NAR marketing s.r.o.,
Lucie Popková
tel.: +420 724 201 200
e-mail: popkova@proebiz.com