eLearning PROEBIZ odstartoval!

Výhody využívání eLearningu

elearning

eLearning je trend a my jsme se k němu přidali. U nových myšlenek, které se nestačily dostat do standardních vzdělávacích procesů a učebnic, je právě eLearning úžasným řešením. Nenahradí sice učebnu a vyučujícího pedagoga, ale má mnoho jiných výhod:

  • Časově nezávislé, nenákladné a individuální studium.
  • Studijní materiály na jednom místě.
  • Studovat se může z pohodlí domova nebo pracoviště.
  • Po absolvování získáte certifikát dle zaměření kurzu.

Vzdělávejte se kdykoli a odkudkoli.

Vytvořili jsme on-line vzdělávací projekt na platformě Moodle shrnující 14 let našich zkušeností z oblasti elektronického nákupu. Jedná se o první elektronický certifikační program věnovaný problematice nákupu, nastavování eAukcí a prezentaci trendů ze světa eSourcingu.

Komu je projekt určen?

Velkou pomocí může být pro administrátory našich klientů, jejichž znalosti jsou na různé úrovni. Někteří potřebují poradit s nastavením nebo si informace několikrát zopakovat a prakticky „nanečisto“ vyzkoušet. Jiní už běžnou obsluhu hravě zvládají a zajímají je tipy a způsoby, jak eAukce ještě vylepšit. eLearning je velmi rozsáhlý a univerzální projekt, a proto je kromě těch, kteří už eAukce používají, věnován také nováčkům teprve přemýšlejícím o tom, že by se elektronizaci nákupu začali věnovat a inovovali tak vlastní firmu. Díky eLearningu mohou do světa eAukcí nahlédnout bez závazků a bez jakéhokoli rizika.

Co uvnitř eLearningu vlastně najdete?

Kromě textových materiálů jsou v eLearningu také videonávody k nastavování eAukcí v sw PROEBIZ, 263 šablon pro konkrétní nastavení a 12 superšablon. Spolu se vstupem do kurzu získávají studenti také přístup do eAukční knihovny a slovníku pojmů, diskusního fóra dokonce do samotného PROEBIZU připraveného pro cvičná zadání. Mohou si tak nanečisto zkoušet, jak nastavování v praxi funguje.

Jaká je struktura vzdělávacích kurzů?

Základní eAukční kurz (A1 a A2) - otevřen

A1 – Elementary: Úroveň začátečníků, kteří se naučí základní eAukční úkony a nastavení jednoduché eAukce na běžné komodity.

A2 – Pre-Intermediate: Studenti úrovně A2 zvládnou základní práci s eAukcemi v rámci standardních nákupních postupů. Naučí se nastavit eAukce na multikriteriální hodnocení, zorientují se v práci s pozorovateli a zvládají základní nastavení základních pomocných výpočtů.

Rozšířený eAukční kurz (B1 a B2) – otevřen

B1 – Intermediate: Rozšířený eAukční kurz je druhým vzdělávacím stupněm, ve kterém se zaměřujeme na podrobný popis systému PROEBIZ a všech jeho funkcí. V tomto kurzu jsou obšírně vysvětlena multikritéria, pomocné výpočty a typy hodnocení.

B2 – Upper-Intermediate: Je vyšší level druhého vzdělávacího stupně a zároveň nejvyšší čistě eAukční kurz PROEBIZ. Studenti se v něm především naučí nastavovat různé eAukční typy a pochopí, jaká jsou jejich specifika a kdy je vhodné je využít. Zvláštní pozornost je věnována také eAukcím na TCO.

Nákupní kurz - Aplikované nákupní strategie v eProcurementových nástrojích (C1 a C2) – spuštění na podzim roku 2015

C1 – Advanced: Nákupní kurz je sestavován ve spolupráci s desítkami nákupních expertů z České a Slovenské republiky i ostatních evropských států. Zaměřuje se na praktické využití nákupních teorií, práci s dodavateli, obsahuje připomínky, komentáře, postřehy a pohledy na problematiku mnoha nákupních specialistů.

C2 – Mastery Nejvyšší stupeň znalostí z oblasti nákupu. Zaměřuje se na aplikaci a implementaci dalších nákupních teorií a strategií.

Chcete se stát certifikovanými specialisty elektronického nákupu? Jděte do toho.

Na konci každé úrovně kurzu jsou připravena zadání k certifikaci skládající se většinou z úspěšného absolvování závěrečného testu a vypracování praktických úkolů a cvičných zadání přímo v sw PROEBIZ. Certifikáty jsou v šesti úrovních, které na sebe navazují - A1, A2, B1. B2, C1, C2. Aby bylo možné získat certifikát určité úrovně, je zapotřebí splnit certifikační podmínky všech předchozích úrovní.

Celý eLearningový program se stále rozšiřuje a je obohacován o nové a nové materiály. Věříme, že bude stále růst a košatět a vlastně nikdy se úplně nezastaví. Jednotlivé stupně kurzu otevíráme postupně, a právě proto nabízíme více variant přístupů. Můžete si kurzy objednávat popořadě nebo se rovnou rozhodnout pro všechny.

Nevěšte nákup na hřebík. Pověste si na něj certifikát!

Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte nás na edu@proebiz.com nebo telefonicky na čísle +420 597 587 106.

Ceník

Základní eAukční kurz na 12 měsíců – 3000 Kč bez DPH (otevřen)
Rozšířený eAukční kurz na 12 měsíců – 5000 Kč bez DPH (otevřen)
Nákupní kurz na 12 měsíců – 5000 Kč bez DPH (spuštění na podzim roku 2015)
KOMPLETNÍ vstup do všech kurzů na 12 měsíců bez DPH – 10 000 Kč (již v prodeji!)
Platnost certifikátu je 24 měsíců.

Bližší informace o eLearningových kurzech PROEBIZ včetně objednávkového formuláře najdete na stránkách e-learning.proebiz.com.

Novinky