eAukční šablony TEMPLATES

Neztrácejte čas, vyberte si některou z 250 eAukčních šablon PROEBIZ!

Dvě stě padesát nejčastějších ověřených nastavení eAukcí! (Chceme to zastavit někde u tří set.) Šablony jsou komplexní návodné vzory, podle kterých si můžete jednoduše připravit eAukci, aniž byste nad její přípravou museli ztrácet čas. Knihovna obsahuje osvědčená a úspěšně použitá nastavení eAukčního SW společně s návodem k vytvoření zadávacích dokumentů. Šablony v Knihovně jsou vytvořené a poskládané do komoditních skupin (kategorií), které jsme přizpůsobili nejčastěji opakovaným eAukcím. Uživatel může z několika variant vybrat v Knihovně správný typ nastavení, který mu vyhovuje a který nejlépe odpovídá jeho konkrétní situaci. Jako podklady vzorů jsme použili nejúspěšnější eAukce z každodenní praxe specialistů z HOUSTONu a ASISTENČNÍHO PROGRAMU. Připravujeme rozšíření TEMPLATES o další dokumenty, vzorové formuláře, zadávací dokumentace i případové studie.

Počty a kategorie

Aktuálně má knihovna 19 komoditních kategoriích, které jsou rozděleny na dalších 91 podkategorií. Naplněny jsou všechny. Připravujeme rozšíření o tzv. superšablony, které se váží vždy na celou komoditní kategorii. Každá šablona je strukturována tak, aby hierarchicky odpovídala nastavení konkrétní eAukce v SW PROEBIZ.

Vyzkoušejte šablony TEMPLATES

Komoditní kategorie

 • Stavebnictví
 • Potraviny a nápoje
 • Stroje, zařízení, nástroje, nářadí
 • Počítače, IT a telekomunikační služby
 • Hutní materiál, kovy a slitiny
 • Kancelář
 • Doprava, přepravní služby a příslušenství
 • Elektro, elektromateriál
 • Zdravotnictví
 • Energie, PHM
 • Úklid, úklidové služby
 • Chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Marketing, reklama a tisk
 • Finanční služby, pojištění
 • Ostatní služby
 • OOPP
 • Ostatní
Back to Top