Dzień eAukcyjny

29. 05. 2014

Warszawa

Golden Floor Sky, al. Jerozolimskie 123A - 26 piętro, Sala konferencyjna D, 02-017 Warszawa

Note: This event took place on 29. 05 . 2014!

Event Information

Serdecznie zapraszamy Państwa na trzeci w tym roku Dzień eAukcyjny.

Jego celem jest dzielenie się doświadczeniami i szerzenie eAukcjnego know-how ze specjalistami działów zakupów.

Programme

Dzień eAukcyjny poprowadzą:
Mgr inż. Lenka Kundratová, Mgr Beata Harazin, Andrzej Kulbiński

Promocja ograniczona czasowo
Każdy podmiot uczestniczący workshopie otrzyma możliwość bezpłatnego przetestowania systemu na okres dwóch miesięcy.

8:30 Rejestracja uczestników
9:00 Rozpoczęcie

1) eAUKCJA NA ŻYWO z komentarzem na temat nastawienia, przebiegu i wyników. W porozumieniu z użytkownikami systemu PROEBIZ , wybierzemy minimalnie jedną, konkretną przebiegającą eAukcję i umożliwimy uczestnikom wgląd w jej przebieg, który będzie uzupełniony o specjalistyczny komentarz eAukcyjnego trenera .

2) eAukcyjne know-how różnice między poszczególnymi typami eAukcji/ efektywność użycia eAukcji przy zakupie różnych typów towarów, inwestycji i usług/ realna opłacalność eAukcji/ czas potrzebny na przygotowanie jednej eAukcji/ doświadczenia wykorzystania eAukcji w Europie

12:30 Zakończenie

Fees and contact information

Opłata za jeden dzień eAukcyjny / 1 osoba:
podmiot niebędący podatnikiem - 184,50 zł brutto
podatnik - 150, 00 zł netto

Płatność przelewem:
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava
Republika Czeska
NIP: 5263092798

ING BANK ŚLĄSKI S. A.
Konto: 79105010701000002360556837
Tytuł płatności: nr NIP firmy

Opłatę za uczestnictwo należy uiścić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Kontakt:
Oskar Matula
tel.: +48 222 139 911
e-mail: matula@proebiz.com

Back to Top