Pravidelné školenie

22. 05. 2014

Košice

Centrum celoživotného vzdelávania, Jesenná 5, Košice

Register

Note: This event took place on 22. 05 . 2014!

Event Information

Pravidelné doškoľovanie užívateľov sw systému PROebiz z firiem a inštitúcií, ktoré o túto službu prejavia záujem. Počet obmedzujeme preto, aby sme mohli výučbu prispôsobiť individuálne úrovni znalostí jednotlivých administrátorov. To umožňuje, aby sa zúčastnili ľudia bez akýchkoľvek znalostí práce so systémom, rovnako ako tí skúsenejší, ktorí sa potrebujú naučiť nastavovať niektoré náročnejšie funkcie alebo pripravovať zložité on-line výberové konania, s ktorými sa bežne nestretávajú. Pre skúsenejších administrátorov a nielen pre nich, sú pripravené tematicky zamerané časti jednotlivých školení k určitej problematike spojenej s prácou s eAukčným systémom a nákupnými procesmi vôbec.

Programme

častéma
9:00prezencia
09.15teórie ako eAukcie fungujú, čo všetko sa dá nakupovať pomocou eAukcií, zaujímavé eAukcie
10.00realizácia cvičnej eAukcie
11.00prestávka
11.30praktická príprava, nastavenie eAukcií, práca v administračnej časti eAukčných prípadov
14.00záver, priestor na diskusiu a individuálne konzultácie

Zmena programu vyhradená.

Fees and contact information

Účastnícky poplatok:
90,- € bez DPH
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20140522

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
David Lasák
gsm: +420 725 309 183
tel.: +420 597 587 111
e-mail: lasak@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top