Národní eAukční forum - Veřejné zakázky a eAukce

28. 05. 2014

Praha

Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha

Note: This event took place on 28. 05 . 2014!

Event Information

Odborné pracovní dílny specialistů veřejného obstarávání o využívání eAukcí v procesech veřejného investování.

Programme

Veřejné zakázky a eAukce

Moderují: Lenka Kundratová, Jana Vítová a Milan Kaplan

8:30 prezence
9:00 zahájení workshopu

Má zákonodárce eAukce rád?
Jaká je budoucnost eAukcí ve veřejných zakázkách? Počítá se s nimi? Jak to bude s jejich vyžadováním a doporučením? Jaké změny čekají na eAukční softwary na začátku fungování státního tržiště?

(Zarážející) Čísla z výzkumu MĚSTA & eAUKCE
Aktuální výsledky tříletého výzkumu z let 2011 až 2013 mezi uživateli a klienty PROebizu. Které legendy z pravěku eAukcí přežily dodnes? Jak je to s relací veličin KVALITA x ČAS x CENA? A jak je to s reálnými úsporami?

Mimořádně nízká nabídková cena
Kde je hranice mimořádně nízké nabídkové ceny? Kdy je posuzování nutné? Může snižování nabídek v eAukcích vést k námitkám u dohledových orgánů? Jaká je rozhodovací praxe ÚOHS?

10:30 přestávka

Ze záznamníku APUeNu
Poslední rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterých je řešeno využívání eAukcí v Česku a vybraná rozhodnutí Evropského soudu.

Evropa a elektronizace veřejného obstarávání
SPECIÁLNÍ HOST, Marco Tardioli
Co přináší nová evropská směrnice? Odlišnosti v přístupu a ve výsledcích jednotlivých členských států EU v elektronizaci procesů veřejného obstarávání. Co se členským státům daří více a co méně? V čem je možné se poučit od nejlepších?

Stavby, stavební práce a eAukce
Zkušenosti s využíváním eAukcí pro stavební práce. Jak využít šablonu k nastavení „stavební“ eAukce? Jaká jsou úskalí a na co je potřeba se připravit?

13:00 závěr workshopu


Program 2. dne Národního eAukčního fora pro Firmy a eAukce najdete ZDE.

Fees and contact information

Účastnický poplatek:
2400,- Kč + 21 % DPH,
aktivní uživatelé PROebiz 1700,- Kč + 21 % DPH

NAR marketing s.r.o.,
Lucie Popková
tel.: +420 724 201 200
e-mail: popkova@proebiz.com

Back to Top