„Lektor eA vyjednávání“ - 2.část - FIRMY

10. 09. 2014 - 12. 09. 2014

Ostrava

Masarykovo nám. 33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, sídlo společnosti Sentinet s.r.o.

Note: This event took place on 10. 09 . 2014!

Event Information

Termín:1. část: 3. - 5. 9. 2014, 2. část: 10. - 12. 9. 2014
Kurz je rozdělen do dvou týdnů, z důvodů jeho náročnosti.
Cena kurzu je za 1. a 2. část dohromady.
Není možné se přihlásit jen na polovinu kurzu.

Kurz obsahuje jednotlivé moduly komplexního vzdělávacího programu eAukční specialista (eAukční základy, eAukce a služby, eAukce a investiční zakázky, eAukce a zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Dodavatelský marketing), dále pak semináře na Prezentační a lektorské dovednosti.

Programme

IV. den (středa 10. 9. 2014)

09:00 – 09:15 Zahájení – diskuze

09:15 – 10:00 Workshop na speciální téma
- vhodná nastavení eAukcí u nejčastějších kategorií a konkrétních komodit, aneb jak to dělat správně (výběr účastníků z konkrétních témat)
Energie // Mobilní operátoři // Stroje a zařízení // Úklidové služby // Doprava // Odpadové hospodářství
(10:00 - 10:10 - přestávka)

10:10 – 12:00 Workshop na téma komplikované eAukční případy, konzultace konkrétních případů - Jiří Špalek
- vícekolová eAukce v prostředí v PROebiz (průzkum, vyhodnocení, specifikace, soutěž)
- informace o subjektivním hodnocení kvality a jak jej řešit, podmínkové pomocné výpočty, a další.
- TCO eAukce a jejich výhody
- praktické ukázky případových studií

12:00 – 13:00 - Oběd

13:00 – 16:30 eAukční trénink – Andrzej Kulbinski
- zajímavé zkušenosti, důležité funkce a jejich správné využití – praktická část
(14:40 - 15:00 - přestávka)

V. den (čtvrtek 11. 9. 2014)

09:00 – 09:15 Zahájení – diskuze

09:15 – 10:50 Strategický a operační nákup, kdy využít eAukce – Martin Wiedermann
- jaké jsou činnosti strategického nákupu, jaké je poslání strategického nákupu, práce se seznamem dodavatelů, black list, činnosti operačního nákupu, proč je vhodné toto rozlišení, výběr dodavatele pomocí eAukce, výběr dodavatele off-line
(10:50 - 11:00 - přestávka)

11:00 – 12:00 Dodavatelský marketing - Milan Kaplan
- co je to dodavatelský marketing, výběr dodavatelů, hodnocení dodavatelů, seznam dodavatelů, nákup jako management dodavatelů
- input – put, out - put, Paretovo pravidlo, ABC analýza atd.

12:00 – 13:00 - Oběd

13:00 – 16:00 eAukční trénink – Andrzej Kulbinski
- zajímavé zkušenosti, důležité funkce a jejich správné využití – praktická část
(14:30 - 14:40 - přestávka)

16:00 - 16:30 certifikační test pro ověření znalostí

VI. den (pátek 12. 9. 2014)

09:00 – 09:15 Zahájení – diskuze

09:15 - 10:00 Test kondice nákupních týmů
- praktická část
(10:00 – 10:10 – přestávka)

10:10 – 11:30 Prezentační a trenérské dovednosti
- efektivní prezentace
- jak vystoupit, mluvit a zaujmout – rétorika
- procvičení a rozvoj komplexních prezentačních dovedností – jak verbálních, tak neverbálních

11:30 – 12:30 Oběd

12:30 – 14:00 - Kondice nákupních týmů - Bohdana Fialová
- Jak zjistit atmosféru a kondici nákupního týmu?
- V čem se liší nákupní týmy od ostatních pracovních skupin?
- Jaké jsou možnosti a prostředky ke zvýšení pracovního výkonu?
(14:00 - 14:20 - přestávka)

14:20 – 14:40 E-learning – Jiří Cudlín
- možnosti využití elektronického vzdělávání
- informace o tom, kde naleznete hotové materiály, testy a práce s nimi, jejich vyhodnocení

14:40 - 15:00 Závěr, předávání certifikátů - Jiří Špalek
- stručné shrnutí stěžejních bodů kurzu, vyhodnocení kurzu, informace o udržitelnosti projektu eAukční specialista a vzdělávání lektorů

Pozn.: V průběhu celého kurzu budou realizovány krátké přestávky dle potřeby.

Program ke stažení zde ZDE.

Fees and contact information

Cena: 5 900,- Kč/osoba, 2 900,- Kč/osoba pro uživatele sw PROebiz
Cena certifikátu: 1 000,- Kč/osoba
(Pozn. Ceny jsou uvedeny bez DPH.)

Bližší informace:
Lenka Pavlíková
tel.: +420 597 587 100
e-mail: pavlikova@proebiz.com

Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Moravská Ostrava

eu

Informační stránky a dokumentace projektu č. CZ.1.07/3.2.07/02.0072 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Back to Top