Aplikačná prax vo verejnom obstarávaní

19. 03. 2014

Bratislava

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Note: This event took place on 19. 03 . 2014!

Event Information

Prvá novela v roku 2014 s účinnosťou od 27. 2. 2014 prišla rýchlo a potichu. Upravila viaceré sporné paragrafy, čo pomôže ich aplikovaniu, no zároveň priniesla aj pár neočakávaných a závažných zmien.

Z analýz rozhodnutí a usmernení Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajú viaceré časté pochybenia obstarávateľov, verejných obstarávateľov a osôb podľa § 7 pri zadávaní zákaziek. Súčasne sa stále viac zdôrazňuje potreba správne nastavených kritérií vo verejnom obstarávaní a pri elektronických aukciách. Správne nastavené kritériá sú základom úspešného obstarávania.

Registrácia prostredníctvom apuen.sk/skolenie-vo/.

Programme

  • Analýza novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 27. 2. 2014
  • Najčastejšie pochybenia pri postupoch zadávania zákaziek
  • Kritériá vo verejnom obstarávaní a v eAukciách (vhodné a nevhodné nastavovanie kritérií vo verejnom obstarávaní a v elektronických aukciách)

Harmonogram:
8:30 – 9:00 prezentácia účastníkov školenia
9:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Fees and contact information

Účastnícky poplatok: 66 €
V poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Uvedená cena je za jednu osobu. Nie sme platcami DPH. Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Fakturačné údaje
APUeN SK
Zámocká 8, 810 01
Bratislava
IČO: 42262755
DIČ: 2023584959
Nie sme platcami DPH.

Číslo účtu: 4180015303/3100, SBERBANK Slovensko, a.s.
IBAN: SK5731000000004180015303
Špecifický symbol: 19032014
Variabilný symbol: IČO účastníka

Kontakt:
Marcela Návesňáková
+ 421 908 225 248
marcela.navesnakova@apuen.sk
vzdelavanie@apuen.sk

Back to Top