FAQ

Rychlý kontakt

Pro realizaci eAukce je zapotřebí zpravidla 1 týden ode dne doručení zadání eAukce. Tento čas je dán pouze obdobím přípravy nabídek u jednotlivých dodavatelů. Z čistě technického hlediska by se eAukce mohla konat do 24 hodin a v případě opakovaných výběrových řízení se takto u některých klientů také děje.

To záleží na skutečnosti, jestli hodnotíte podle ceny nebo podle tzv. ekonomické výhodnosti. Při druhé z uvedených možností je cena jen jedním z parametrů hodnocení, který sice má největší váhu, nejčastěji v rozmezí 75 až 90 procent, ale vedle ní se přihlíží k dalším kritériím. V takovém případě nemusí vůbec vítězit nabídka s nejnižší cenou.

Prostřednictvím eAukce jsou sjednávány veškeré podmínky kontraktu, kromě ceny je to například splatnost, dodací parita, záruční lhůta, reklamační servis, objednací cyklus, apod. Jsou to tzv. Volitelné podmínky.

Po každé eAukci jsou pro vyhlašovatele v SW k dispozici protokoly o jejím průběhu. Protokolů je několik druhů - protokol jednotlivého dodavatele, podrobný protokol průběhu eAukce po jednotlivých krocích změn, protokol o komunikaci v rámci eAukce.

eAukční systém je podporován v nejpoužívanějších internetových prohlížečích, kterými jsou Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome.

IEFirefoxchrome

Měnu určuje vždy vyhlašovatel eAukce. Je možno také určit kurz přepočtu pro různé měny, aby měl každý dodavatel možnost přesného přepočtu své nabídky.

Ano je to možné. Každý účastník má možnost si zvolit své přístupové jméno i heslo. Přístupový klíč obdrží od administrátora výběrového řízení.

V rámci eAukce je možno přiřadit jednotlivým dodavatelům tzv. rating, které pak vložené ceny dodavatele automaticky přepočítávají.

Dodavatel má možnost kontaktovat administrátora eAukce a sdělit mu své potíže prostřednictvím e-mailu, chatu či mobilního telefonu. Administrátor má možnost eAukci prodloužit do vyřešení problému, přerušit či na základě jinak deklarované nabídky dodavatele (mail, fax, apod.) jeho ceny za něj vložit. Veškeré tyto úkony jsou následně zaznamenány v protokolu.

Cookies obsahují informace o uživateli webové stránky. Cookies si vytvářejí servery při vaší návštěvě. Hlavní účel souborů cookies je ten, aby si server při vaší další návštěvě pamatoval předchozí nastavení. Soubory cookies se ukládají do vašeho PC při surfování na internetu.

Cookies jsou pro správnou funkčnost nutné.

Nastavení cookies:
IEFirefoxGoogle Chrome

Novinky