Národné eForum - Elektronizácia verejného obstarávania

22. 5. 2018.

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Registrirati se

Info

Stretnutie špecialistov verejného obstarávania k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia verejného obstarávania.

Program

  • Trendy v elektronizácii VO
  • Príklady kompletnej elektronizácie zakončenej eAukciami
  • Praktické príklady multikriteriálneho hodnotenia s dôrazom na kvalitu a hodnotenia podľa nákladov počas životného cyklu
  • Medzinárodné skúsenosti s využívaním DNS
  • Obstarávanie v prostredí európskych dotácií
  • Katalógy na všetko
  • Nové európske inšpirácie s Isabelou Rosa

Registrirati se

Kontakt osoba

Tvrtka

Ostali

Cjenik i kontakt

Účastnícky poplatok:
68 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 47 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180522

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top