Konferencija eBF ili godišnji spoj pristaša eAukcija

Zanimljivi eBF brojevi

eBF

Od nekoliko desetaka ljudi na prvom polu dnevnom susretu, eBF je postao trodnevni događaj sa tri stotine sudionika i održava se u isto vrijeme u četiri dvorane.

eBF

Cjelokupni broj eAukcija realiziranih sudionicima eBF u stalnom je porastu. Može se reći da je to povezano s porastom broja sudionika i s cjelokupnim porastom broja korisnika eAukcija. Prošle godine su samo sudionici dosegnuli broj od 7860 realiziranih eAukcija.

eBF znači eBIZ FORUM

Konferencija eBF je najstariji redoviti događaj u Europi koji je usmjeren na korištenje eAukcija u tvrtkama i institucijama. Ne znamo za veću konferenciju o eAukcijama u krugu od nekoliko tisuća kilometara od Ostrave. Prvi puta se održala 2005. godine kao jednodnevna i "jednoprogramska". Nakon deset godina je trodnevna i ima više od dvadeset samostalnih točaka programa. Broj programa, od kojih se sastoji, svake godine raste. eBF je po naravi velika radionica dopunjena predavanjima i raspravama. Podrazumijeva se da su dio njega i rasprave uz kavu u pauzama. Glavna misao za cijelo vrijeme postojanja ovog događaja je otvorenost i razmjena iskustava korištenja eAukcija i elektronizacije odlučivanja u nabavi, potencijalno korištenje za evaluaciju javne nabave.

Konferencija se već nekoliko godina održava pod pokroviteljstvom i uz potporu gradonačelnika grada Ostrave. Mi iz NARa u ulozi organizatora dva dana moderiramo i vodimo rasprave prisutnih stručnjaka. Treći dan je o nama i za sudionike je besplatan. Nazvali smo ga PROEBIZ OPEN i na njemu moderatori postaju predavači. Ovdje predstavljamo nove projekte, naša zadnja istraživanja i analize, te isto tako informiramo o trendovima s kojima smo se susreli.

Sve ostale informacije, uključujući i registraciju na eBF ćete naći na internet stranici ebizforum.cz.