Najam SW - "VAH"

Prednosti VAHa:

  • korisnici mogu uvijek raditi sa zadnjom verzijom SW
  • ne moraju brinuti o potrebnim instalacijama, o administraciji servera ili podataka
  • skraćeno vrijeme implementacije eAukcijskog SW
  • usluge održavanja su uračunate u cijenu autorizacije
  • mogućnost prilagođavanja obujma ugovorenih usluga svake godine

Ono što se označava kao IZNAJMLJIVANJE SW, u stvarnosti je pružanje autorizacija iskorištavanja funkcionalnosti SW PROEBIZ pomoću standardnog priključka na internet. Novi klijent dobiva svoju Virtualnu eAukcijsku dvoranu - VAH. VAH je skraćenica od engleskog Virtual Auction Hall. Sa strane klijenta nije potrebno ništa instalirati, dovoljni su računalo s pristupom na internet.

Održavanje - U cijeni VAHa je uračunato održavanje koje uključuje standardnu korisničku i tehničku podršku. S time se misli na Houston, helpdesk, administraciju i pohranu podataka, redoviti upgrade i update. Klijent uvijek radi sa zadnjom verzijom SW.

Vremensko ograničenje - Autorizacije VAHa su vremenski ograničene. Najčešće na godinu dana.

Broj administratora (korisnika) - U cijeni autorizacije je 25 administratora a dodavanje novih ima cijenu 320 EUR za svaku novu osobu.

Broj natječaja je neograničen.

Licencne autorizacije - nije li dogovoreno drugačije uvijek su namijenjene za jednu zemlju, pod tim se podrazumijeva zemlja klijenta, s time da omogućuje raditi eAukcije samo za njegove potrebe (jedan identifikacijski broj). Autorizaciju nije moguće prenijeti na treću osobu.


Proširenje autorizacije za naknadu:

Asistencijski program - najviše korištena usluga PROEBIZOVE stručne eAukcijske potpore kod koje nudimo znanje iz nekoliko tisuća eAukcija. Usluge konzultacija su usmjerene na efektivno iskorištavanje eAukcija za pojedine stavke, nešto u smislu "KAKO SE TO RADI...".

Multilicencije - Multilicencijske autorizacije su namijenjene holdinzima ili na neki drugi način poslovno organizirana društva, gdje svaki slijedeći korisnik ima popust za novih 10%. To znači, prvi puna cijena, drugo društvo 90%, treće 80% početne cijene, i tako dalje sve do polovine početne cijene. Ovdje se popust zaustavlja i svako novo društvo ima samo 50% početne cijene.

Središnja nabava - proširenje punomoći za realizaciju eAukcija putem jednog centra za nekoliko poslovno organiziranih društava ili za trgovačke lance.

Knjižnica šablona eAukcija TEMPLATES - tri stotine provjerenih i uspješnih postavki eAukcijskog sustava pripremljenih s pregledom najčešćih potraživanih stavki eAukcija.

Podijeljeni katalog dobavljača PROEBIZA BASE - katalog e-kavlificiranih dobavljača omogućuje pružanje referencijalnih informacija o određenom dobavljaču u okvirima korisnika i klijenata PROEBIZA.

Kondicijski test komercijalnog tima COLORING - elektronički test tima pomaže managementu komercijalnog tima ili jednog njegovog dijela.

Arhiva eAukcijskih slučajeva - usluga za pohranu podataka prošlih eAukcija. Takvima se smatraju podaci eAukcija starijih od 24 mjeseca.