eAukčný deň

20. 02. 2014

Bratislava

školiace centrum VO SK, Záhradnicka 151, 821 08 Bratislava

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 20. 02 . 2014!

O akci

Pozývame vás na eAukčný deň postavený na ukážkach a komentovaní prípravy, priebehu a vyhodnotenia troch rôznych eAukcií uskutočnených v poslednom mesiaci. Budeme sa snažiť, aby aspoň jedna z eAukcí prebiehala v reálnom čase.

Program

Po úspešnom stretnutí v januári vás pozývame na nový eAukčný deň, ktorý je opäť postavený na ukážkach a komentovaní prípravy, priebehu a vyhodnotení troch rôznych eAukčných prípadov, ktoré boli u nás realizované v posledných mesiacoch.

8:30 Registrácia účastníkov
9:00 Začiatok

Na stretnutí budú prezentované tri témy elektronických aukcií formou teoretického popisu danej problematiky, príkladov z praxe, a tiež formou zdieľaných názorov osôb, ktoré tieto eAukcie realizujú. Budú predstavené šablóny, ktoré vychádzajú z osvedčených nastavení týchto typov eAukcií.

Typy a nastavenie sa týkajú týchto eAukcií: - eAukcie na Služby mobilného operátora - eAukcie na investície - stavby - eAukcie na cestnú prepravu

Diskusia: Využitie eAukcie ako súčasť výberového konania /aký typ eAukcie je vhodný pre daný eAukčný prípad- ERMMA - anglická reverzná multikriteriálná a multipoložková eAukcia | ako funguje a kedy sa hodí využiť NIPPON - japonskú ticker eAukciu? / čo to je nedynamická súťaž ponúk - e-tendering?

12:30 Záver

eAukčný deň bude moderovať: Petr Donath

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
35, - EUR + 20% DPH
20, - EUR + 20% DPH pre užívateľov PROebiz
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
špecifický symbol: 20140220

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na e-mail, ktorý uviedol pri registrácii. Faktúra je opatrená zaručeným elektronickým podpisom a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR a smerníc EÚ.

Kontakt:
NAR marketing s.r.o.
Daniela Ondrejková
gsm: +420 724 002 385
tel.: +420 597 587 102
tel.: +421 232 222 260
e-mail: ondrejkova@proebiz.com

Back to Top