PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO, Liptovský Mikuláš

Registrovat se

Termín

13. 09. 2017

Místo konání

Liptovský Mikuláš

Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš

Prvá Praktik Aréna s výhradným zameraním na problematiku obstarávania v zdravotníctve na Slovensku. Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tématických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná išpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Dá sa inšpirovať od súkromných zdravotníckych subjektov? Je správne do vyhodnocovania zákazky na nákup zdravotníckych prístrojov zahrnúť aj budúce náklady na prevádzku? Nové pohľady na zapracovanie kvalitatívnych testov nakupovaného materiálu do celkového hodnotenia. Koncesné licencie pri nákupe potravín. Ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...

Program

téma
9:00Začiatok
1)Nákup potravín
2)eAukcie na lieky
3)Multikritériá pre nákup zdravotníckych pomôcok
4)Budúce náklady pri obstarávaní zdravotníckej techniky
5)Elektronizácia procesov verejného obstarávania
6)Rekonštrukcia výťahov
7)Služby - maľovanie, upratovacie služby
13:30Záver

Zmena programu vyhradená.

Ceník a kontakty

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH *
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH *
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH *
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20170913

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Novinky