PRAKTIK ARENA

21. 02. 2018

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, učebna A 326, U Jezu 642/2a, Liberec

Registrovat se

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 21. 02 . 2018!

O akci

Zveme vás na pracovní setkání, jehož cílem je přiblížit současnou situaci v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek na půdě subjektů veřejné samosprávy po aplikaci nového zákona o zadávání VZ. Program zahrnuje praktické ukázky a jednotlivých fází přípravy, průběhu a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele vybraných komodit, prací a služeb. Zažijete eAukci v přímém přenosu. Na konkrétních příkladech vás seznámíme s možnostmi efektivního zhodnocení obecního majetku formou prodeje nebo pronájmu.

Tady si můžete stáhnout všechny prezentace, ke kterým jsme dostali svolení k zveřejnění od přednášejících na PRAKTIK ARENĚ:

 • Daniel Jašev - Sdružený nákup energií

 • Igor Horváth - Prodejní aukce a jejích rostoucí přitažlivost

 • Karel Stoszek - Elektronická komunikace

 • Martina Šťastná - nákup myček

 • Peter Mikuláš - hodnocení ceny a kvality

 • Vladimír Koudelka - Prodej

 • Program

  častéma
  8:00 - 8:45PREZENCE
  8:45 - 9:00ÚVODNÍ SLOVO
  Marek Pieter - náměstek hejtmana Libereckého kraje
  9:00 - 10:00ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – CO BUDE PO 18. 10. 2018
  Karel Stoszek - PROEBIZ
  Bezpečnost, elektronické podpisy, registrace uživatelů, právní aspekty pro elektronickou komunikaci
  Texty k zadávací dokumetaci pro elektronickou komunikaci ke stažení
  10:00 - 10:30STAVEBNÍ ZAKÁZKY V PROSTŘEDÍ MĚST A OBCÍ
  Jiří Kučera - vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek Statutárního města Jablonec nad Nisou
  10:30 - 10:40UKÁZKA eAUKCE ONLINE
  10:40 - 11:00COFFEE BREAK
  11:00 - 11:20SDRUŽENÉ NÁKUPY ENERGIÍ
  Daniel Jašev – nezávislý konzultant
  Centrální zadávání, energie, telekomunikace
  11:20 - 12:00JEDNOTLIVÉ TYPY HODNOCENÍ
  Martina Šťastná – vedoucí oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu v Liberci
  Peter Mikuláš - PROEBIZ
  Jak zadavatel hodnotil, proč tak hodnotil, s jakými riziky se vypořádával a jaké měl problémy
  12:00 - 12:30PRODEJE A PRONÁJMY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ
  Vladimír Koudelka – vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu v Liberci
  Igor Horváth - PROEBIZ
  12:30 - 12:45ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

  Změna programu vyhrazena.

  Přednášející

  Jiří Kučera

  Vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek statutárního města Jablonec nad Nisou. Má zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek z aktuální pozice zadavatele a z pozice dodavatele z někdejšího působení ve spol. Fio Banka a.s. V praxi se mimo jiné zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z dotací a dále institutem zadávání zakázek v rámci tzv. vertikální spolupráce.

  Daniel Jašev

  V energetice působí od roku 2011, své zkušenosti nasbíral u největších alternativních dodavatelů elektrické energie a zemního plynu na českém trhu. Jako analytik sleduje vývoj cen na komoditních burzách a ví, kdy je vhodné energie poptávat. Má za sebou přes 60 úspěšně zrealizovaných aukcí pro veřejné i privátní zadavatele. Významný díl tvoří výrobní podniky, poptávající nákup energií.

  Martina Šťastná

  V minulosti se věnovala evropským dotacím a veřejným zakázkám. Od roku 2010 působí na Krajském úřadě Libereckého kraje na pozici vedoucí oddělení veřejných zakázek. Oddělení veřejných zakázek realizuje elektronické aukce již několik let pro potřeby úřadu. Od roku 2015 jsou realizovány elektronické aukce i pro příspěvkové organizace Libereckého kraje.

  Ceník a kontakt

  Účastnický poplatek:
  1 000,- Kč bez DPH
  Bankovní spojení: Raiffeisenbank
  Číslo účtu: 6461639808/5500

  Úhrada:
  Bankovním převodem
  Variabilní symbol: uvádějte své IČO
  Specifický symbol: 20180221

  Fakturace:
  Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

  Kontakt:
  Lenka Opálková
  gsm: +420 721 849 199
  tel.: +420 255 775 040
  e-mail: opalkova@proebiz.com

  NAR marketing s.r.o.
  Masarykovo náměstí 52/33,
  Ostrava - Moravská Ostrava,
  702 00, Česká republika

  Back to Top