PRAKTIK ARENA

21. 02. 2018

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, učebna A 326, U Jezu 642/2a, Liberec

Registrovat se

O akci

Zveme vás na pracovní setkání, jehož cílem je přiblížit současnou situaci v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek na půdě subjektů veřejné samosprávy po aplikaci nového zákona o zadávání VZ. Program zahrnuje praktické ukázky a jednotlivých fází přípravy, průběhu a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele vybraných komodit, prací a služeb. Zažijete eAukci v přímém přenosu. Na konkrétních příkladech vás seznámíme s možnostmi efektivního zhodnocení obecního majetku formou prodeje nebo pronájmu.

Program

Prezence 8:00

Zahájení 8:30

elektronizace zadávání VZ - co nás čeká po 18. 10. 2018 / stavební zakázky v prostředí měst a obcí / sdružené nákupy energií / ukázka eAukce v přímém přenosu / ekonomická výhodnost nemusí znamenat jen cenu, ale i kvalitu nebo náklady životního cyklu / prodeje a pronájmy obecních nemovitostí v elektronických dražbách / příklady z praxe

Konec 12:30

Přednášející

Martina Šťastná

V minulosti se věnovala evropským dotacím a veřejným zakázkám. Od roku 2010 působí na Krajském úřadě Libereckého kraje na pozici vedoucí oddělení veřejných zakázek. Oddělení veřejných zakázek realizuje elektronické aukce již několik let pro potřeby úřadu. Od roku 2015 jsou realizovány elektronické aukce i pro příspěvkové organizace Libereckého kraje.

Daniel Jašev

V energetice působí od roku 2011, své zkušenosti nasbíral u největších alternativních dodavatelů elektrické energie a zemního plynu na českém trhu. Jako analytik sleduje vývoj cen na komoditních burzách a ví, kdy je vhodné energie poptávat. Má za sebou přes 60 úspěšně zrealizovaných aukcí pro veřejné i privátní zadavatele. Významný díl tvoří výrobní podniky, poptávající nákup energií.

Jiří Kučera

Vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek statutárního města Jablonec nad Nisou. Má zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek z aktuální pozice zadavatele a z pozice dodavatele z někdejšího působení ve spol. Fio Banka a.s. V praxi se mimo jiné zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z dotací a dále institutem zadávání zakázek v rámci tzv. vertikální spolupráce.

Registrovat se

Kontaktní osoba

Společnost

Ostatní

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 000,- Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20180221

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Lenka Opálková
gsm: +420 721 849 199
tel.: +420 255 775 040
e-mail: opalkova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top