Národné eForum - Elektronizácia nákupných procesov

23. 05. 2018

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Registrovat se

O akci

Stretnutie špecialistov firemného nákupu k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia procesu firemných nákupov.

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

8:30 prezencia

9:00 zahájenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár najzásadnejších udalostí, zmien a zaujímavostí zo sveta elektronizácie firemného nákupu. Trendy, čísla, štatistiky. Na základe trendov dochádza k inováciám elektronických nástrojov a služieb. Získajte predstavu o možnostiach elektronizácie vo firemnom sektore.

Jiří Špalek, PROEBIZ

Investičné zákazky a eAukcie

Ako postupovať pri výbere dodávateľa na investičné zákazky / Kvalitná príprava prináša dobrý výber / Aké pravidlá je potrebné rešpektovať, aby sme boli úspešní / Akú úlohu hrá elektronizácia v tomto procese? / Návod na úspešnú realizáciu investičných zákaziek.

Peter Čambál, Slovenské elektrárne

eKatalógy ako trend

Elektronizácia ponúka využitie množstva kvalitných nástrojov / eKatalógy ako neoddeliteľná súčasť portfólia eNástrojov / V čom spočíva kúzlo eKatalógov? / Na akom princípe fungujú a prečo nám uľahčia život? / Mnohoročné skúsenosti a odporúčania ohľadne využívania eKatalógov.

Juraj Majtán, Faurecia

Elektronizácia category managementu

Čo si môžeme sľubovať od elektronizácie category managementu? / Je úspešná implementácia reálna? / Aké kroky vyžaduje príprava? / Ako veľmi podrobná musí byť vstupná analýza? / V čom nám uľahčí prácu? / S akými výsledkami je možné počítať? / Koľko času musíme investovať a koľko ho získame?

Martin Jarábek, Nafta

Chyby v elektronizácií nákupu

Obľúbená téma nákupných chýb, ktoré posúvajú ďalej, so zameraním na elektronizáciu nákupných procesov / Príklady nepodarených nastavení, taktík či zvolenia nevhodného nástroja, ktoré je dobré vedieť a neopakovať / Elektronizácia ako fenomén dnešnej doby a rady, kde sa vyvarovať prešľapov.

Rastislav Janík, Západoslovenská Energetika

Výhody a nástroje elektronickej komunikácie s dodávateľom

Vhodnosť elektronickej komunikácie závisí na povahe zdieľaných informácií / Konkrétne príklady fungovania veľkej spoločnosti a jej maximálne využitie výhod elektronickej komunikácie s dodávateľmi / Aké ďalšie metódy komunikácie s dodávateľmi je potrebné využívať, aby sme docielili maximálnu efektivitu.

Jan Vašek, VŠB –TU Ostrava

12:30 záver workshopu

Přednášející

Juraj Majtán

Posledných 18 rokov pracuje v spoločnosti Faurecia. Začinal ako vedúci logistiky v Mladej Boleslavi, odkiaľ po troch rokoch prešiel na pozíciu Projektového manažéra a neskôr Generálneho manažéra, zodpovedného za stavbu a rozbehnutie výroby v nových závodov v Rumunsku, Rusku, Kolumbii a v Južnej Afrike. V roku 2008 prešiel do oddelenia nákupu, kde pracuje doteraz na pozícii Riaditeľa nevýrobného nákupu pre Východnú Európu. Má na starosti 9 závodov v Polsku, 7 závodov v Českej republike, 6 závodov na Slovensku, 6 závodov v Rusku, 5 závodov v Rumunsku a jeden závod v Maďarsku. Okrem toho tiež jedno R&D centrum v Polsku a SSC v kažej EE krajine.

Peter Čambál

Více než deset let se pohybuje v oblasti nákupu, v současnosti na pozici Manažera nákupu ve společnosti Slovenské elektrárny a.s. V minulosti řídil projekt/transakce prodeje technologického majetku (El. Rozvodny 110 kV, 22 kV) ve Slovenských elektrárnách a jeho kariéra pokračovala do společnosti Enel Russia, kde zastával pozici Manažera Design to Cost (DTC). Dnes je považován za jednoho z průkopníků aplikace metody DTC ve společnostech Enel a Slovenské elektrárny.

Jan Vašek

Patří ke špičkám oboru řízení nákupu a umí nabyté zkušenosti předávat studentům i praktikům. Studoval na Univerzitě Palackého, Harvardově univerzitě, univerzitě v Oxfordu a Cranfieldu. Praktické zkušenosti v nákupu získal ve společnosti Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. Je inspirujícím řečníkem a jeho workshopy doslova vtahují posluchače do problému.

Martin Jarábek

Za deset roků ve výrobě se naučil skřípat zuby při každé zmínce o nákupu, aby v něm nakonec skončil. Čili od výrobáka v malé nástrojářské firmě přes production directora v nadnárodním konzorciu až po nákup ve společnosti Gas&Oil. Že to nedává smysl? No ani mně ne.

Rastislav Janík

Vystudoval Právnickou fakultu na Komenského Univerzitě. Po škole se 2 roky věnoval obchodnímu právu, v roce 2005 nastoupil do ZSE a.s. na pozici vedoucího nákupu, která zahrnovala operativní a strategický nákup. V rámci koncernu E.ON, částí kterého je i ZSE a.s., působil jako člen sourcing teamů které řešily harmonizaci technických specifikací a nákupních procesů v jednotlivých komoditách. Snaží se o elektronizaci spojenou s dosažením maximálně efektního strategického nákupu.

Tomáš Trenkler

Prostředí strojíren, kde pracoval devět let a kde také začal využívat eAukce při výběrových řízeních, vyměnil v roce 2006 za roli jednoho z hlavních velvyslanců projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíří Tomáš Trenkler dlouhodobě na Slovensku a od počátku roku 2015 zejména v Chorvatsku.

Jiří Špalek

Dlouholetý manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. Konzultant a inovátor v oblasti elektronizace nákupních systémů s patnáctiletou praxí v oboru. V současnosti působí na pozici business country manažera pro slovenský trh, kde usiluje o šíření elektronizace do nákupních procesů v privátním, ale i veřejném sektoru.

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
97 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 77 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180523

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top