Národné eForum - Elektronizácia verejného obstarávania

22. 05. 2018

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Registrovat se

O akci

Stretnutie špecialistov verejného obstarávania k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia verejného obstarávania.

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

8:30 prezencia

9:00 otvorenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár najzásadnejších udalostí, zmien a zaujímavostí zo sveta elektronizácie verejného obstarávania. Trendy, čísla, štatistiky. Na základe trendov dochádza k inováciám elektronických nástrojov a služieb. Získajte predstavu o možnostiach elektronizácie vo verejnom sektore.

Jiří Špalek, PROEBIZ

Elektronizácia a chystané zmeny zákona o VO

Aké zmeny môžeme čakať v navrhovanej novele zákona o VO / Zjednodušenie procesov a šťastní verejní obstarávatelia / Kam smerujú plány a vízie ÚVO / Efektivita v používaní jednotlivých eNástrojov.

Jaroslav Lexa, UVO

Elektronizácia 4.0

Kompletná elektronizácia obstarávania zakončeného eAukciami / Skúsenosť s kompletnou elektronizáciou nadlimitnej zákazky zakončenej eAukciou / Zistenie, že nás elektronizácia chráni / Aké úspechy môžeme dosiahnuť, keď sa do toho pustíme bezhlavo.

Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom

Nová európska inšpirácia s Isabel Rosa

Inšpirácia z iných európskych krajín / Povinná digitalizácia klope na dvere; aké ďalšie kroky môžeme očakávať? / Digitálna transformácia a verejné obstarávanie.

Isabel Rosa, Európska komisia

DNS z pohľadu vyhlasovateľa

Čo všetko by mal vyhlasovateľ vedieť o využívaní Dynamického nákupného systému? / Rozbor a analýza konkrétneho príkladu z praxe, ktorý odhalí všetky benefity a prípadné nejasnosti okolo DNS / Skúsenosti s rozhodovacím procesom pri zavádzaní DNS.

Daša Paláková, Ministerstvo Vnútra SR

Európske skúsenosti s DNS

Aké možnosti prináša využívanie DNS / Kedy je vhodné DNS využívať a aké sú jeho hlavné výhody? / Aké komodity je vhodné obstarávať cez DNS? / Ako prebieha kvalifikácia dodávateľov? / Rozdielne skúsenosti s využívaním DNS v rámci Európy / Navrhované legislatívne zmeny v DNS.

Marcela Turčanová, APUEN

12:30 záver workshopu

Přednášející

Daša Paláková

V oblasti veřejných zakázek se pohybuje od roku 2006. Byla součástí implementace projektu Elektronického kontraktačního systému, který se svým týmem úspěšně zavedla do praxe. V současnosti působí jako ředitelka odboru veřejných zakázek na Ministerstvu vnitra SR a její tým je realizuje jak pro potřeby Ministerstva vnitra SR tak centrálně.

Martina Klacek

Je absolventkou Panevropské vysoké školy práva v Bratislavě. První praktické zkušenosti s e-aukcemi získala před více než 15 lety v jedné ze společností skupiny Penta Investments. Po více než 10-leté praxi v soukromých obchodních společnostech, se v roce 2015 zařadila do týmu primátora města Žiar nad Hronom, Mgr. Petra Antala, jako vedoucí odboru veřejných zakázek. Z této pozice prosazuje plnou elektronizaci procesů veřejných zakázek, a proto v roce 2018 město Žiar nad Hronom, jako první samospráva na Slovensku, spustilo veřejné zakázky prostřednictvím Dynamického nákupního systému.

Jaroslav Lexa

Jeden ze zakladatelů slovenského APUeNu. Nenapravitelný optimista, který věří, že na Slovensku se dá nakupovat vtipně, zajímavě, a zároveň i hospodárně a v souladu se zákonem. Se svým týmem, to dokázal jako ředitel odboru veřejných zakázek na MPSVaR SR, kde za rok ušetřil více než 5 mil. EUR. Píše smlouvy, námitky, články, knihy a někdy dávno i blogoval. Jako školitel v oblasti veřejných zakázek na Slovensku, dokáže lidem vysvětlit, kde v zákoně se nachází zdravý selský rozum.

Marcela Turčanová

Je viceprezidentkou asociace APUeN SK a manažerem APUEN AKADEMIE. Věnuje se elektronizaci veřejných zakázek a vzdělávání a to nejen v oblasti práce se slovenským Elektronickým kontraktačním systémem (EKS). Je odvážná a trpělivá. Chce naučit lidi, jak hospodárně nakupovat za státní peníze. Ty nejlepší nominuje do soutěže FSA, které je hlavní organizátorkou.

Isabel Rosa

Působí na pozici vedoucí kvalifikačního a licenčního oddělení v portugalském Institutu stavebnictví a nemovitostí ( INCI, I.P.) a je zodpovědná za řízení veřejných zakázek z oblasti informačních systémů. Mimoto se podílí na činnosti pracovní skupiny ePWG (elektronické zadávání veřejných zakázek) v Evropské komisi a pracovní skupiny Ministerstva obrany pro CiberWar. Vystudovala aplikovanou matematiku, je auditorkou národní obrany a v současnosti také doktorandkou v oboru správa IT na Instituto Superior Técnico v Lisabonu. Isabel Rosa má 24 let zkušeností v oblasti IT, v průběhu kterých většinou působila ve vedoucích pozicích. Několik let pracovala v také v čínském Macau. V nedávné minulosti byla náměstkyní generálního tajemníka a předseda výboru pro IT a komunikační technologie na Ministerstvu veřejných prací, dopravy a komunikací.

Tomáš Trenkler

Prostředí strojíren, kde pracoval devět let a kde také začal využívat eAukce při výběrových řízeních, vyměnil v roce 2006 za roli jednoho z hlavních velvyslanců projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíří Tomáš Trenkler dlouhodobě na Slovensku a od počátku roku 2015 zejména v Chorvatsku.

Jiří Špalek

Dlouholetý manažer technologického zázemí projektu PROEBIZ. Konzultant a inovátor v oblasti elektronizace nákupních systémů s patnáctiletou praxí v oboru. V současnosti působí na pozici business country manažera pro slovenský trh, kde usiluje o šíření elektronizace do nákupních procesů v privátním, ale i veřejném sektoru.

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
68 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 47 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180522

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top