PRAKTIK ARÉNA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

13. 09. 2018

Banská Bystrica

Hotel Dixon **** Švermova 32

Registrovat se

O akci

Prvá Praktik Aréna s výhradným zameraním na problematiku obstarávania v oblasti životného prostredia na Slovensku. Interaktívny workshop odborníkov, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je praktickou formou ukázať elektronizáciu verejného obstarávania ako trend, ktorý uľahčuje celý proces a zvyšuje jeho efektivitu. Mimo praktických príkladov sa tiež dozviete, ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...

Program

V programu sa objavia tieto témy:

  • Ako jednoducho a efektívne elektronizovať?
  • Nákup strojov s ohľadom na životný cyklus.

Zmena programu vyhradená.

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH *
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH *
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH *
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180913

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top