eAukčný deň

20. 03. 2014

Bratislava

die Berater Slovensko, s.r.o., Aupark Tower, 8. poschodí, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 20. 03 . 2014!

O akci

Po dvoch úspešných stretnutiach v januári a februári Vás pozývame na nový aukčný deň, ktorý je postavený na ukážkach a komentovaní prípravy, priebehu a vyhodnotení dvoch rôznych eAukčných prípadov a RFx - Dopytu. Témy opäť vychádzajú z aktuálnych a zaujímavých príkladov eAukcií, ktoré boli u nás realizované v posledných mesiacoch.

Program

8:30 Registrácia účastníkov
9:00 Začiatok

Na stretnutí budú prezentované nielen témy elektronických aukcií, ale i dopyt ako prieskum trhu. Všetko bude podané formou teoretického popisu danej problematiky, príkladov z praxe, a tiež formou zdieľaných názorov osôb, ktoré tieto eAukcie a dopyty realizujú. Pre eAukcie budú predstavené šablóny, ktoré vychádzajú z osvedčených nastavení týchto typov eAukcií.

Typy a nastavenie sa týkajú týchto eAukcií:
- eAukcie na nákup zemného plynu
- eAukcie na rôzne druhy poistenia
- RFx - Dopyt – rýchly prieskum trhu

12:30 Záver
Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
35, - EUR + 20% DPH
20, - EUR + 20% DPH pre užívateľov PROebiz
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
špecifický symbol: 20140320

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na e-mail, ktorý uviedol pri registrácii. Faktúra je opatrená zaručeným elektronickým podpisom a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR a smerníc EÚ.

Kontakt:
NAR marketing s.r.o.
Daniela Ondrejková
gsm: +420 724 002 385
tel.: +420 597 587 102
tel.: +421 232 222 260
e-mail: ondrejkova@proebiz.com

Back to Top