Sdílený katalog dodavatelů PROEBIZ "BASE"

Jak se do katalogu registrovat

BASE

Katalog má vlastní webovou adresu base.proebiz.com. Zde je možné se zaregistrovat a následně sledovat vyhlášená výběrová řízení nebo upravovat vlastní kartu s informacemi dodavateli. Ta slouží jako sebeprezentace každého jednotlivého dodavatele vůči zadavatelům. Tento katalog je součástí služeb eAukčního SW PROEBIZ, tudíž ho mohou využívat všichni jeho klienti.

Rychlý kontakt

Využijte výhod největšího sdíleného katalogu dodavatelů na elektronickém trhu ve střední Evropě

Titulek znamená, že Sdílený katalog dodavatelů PROEBIZ, což je vážně dlouhý název a zkratka prvních písmen je nepoužitelná, jsme pracovně pojmenovali BASE. Obsahuje kontakty a produktové informace u e-kvalifikovaných dodavatelů, čímž míníme dodavatele, kteří mají s eAukcemi zkušenost.

Katalog umožňuje u jednotlivých firem sledovat informace o firmě, kontakty, seznam produktů, reference a referenční poznámky. Zadavatelům eAukcí usnadňuje vyhledávání a výběr eventuálních nových dodavatelů. Jednotlivé kategorie odpovídají nejčastěji uskutečňovaným skupinám eAukcí. BASE umožňuje vyhledávat podle produktů, kategorie, státu či podrobnějších filtrů.

Novinky