Konference eBF aneb každoroční rande eAukčních příznivců

Zajímavá čísla eBF

eBF

Z několika desítek lidí na prvním půldenním setkání se eBF rozrostlo na třídenní akci o třech stovkách účastníků a probíhá ve čtyřech sálech zároveň.

eBF

Celkový počet eAukcí realizovaných účastníky eBf neustále roste. Dá se říct, že to jde ruku v ruce s růstem počtu účastníků a s celkovým růstem počtu uživatelů eAukcí. Vloni dosáhl počtu 7860 uskutečněných eAukcí pouze samotnými účastníky.

eBF znamená eBIZ FORUM

Konference eBF je nejstarší pravidelnou akcí v Evropě, která je zaměřená na využívání eAukcí ve firmách a institucích. V kruhu tisíce kilometrů kolem Ostravy nevíme o větší konferenci o eAukcích. Poprvé se uskutečnila v roce 2005 jako jednodenní a „jednoprogramová“. Po deseti letech je třídenní a tvoří jí přes dvacet samostatných programových bodů. Počet programů, ze kterých se skládá, každoročně roste. eBF má charakter velkého workshopu doplněného přednáškami a diskuzemi. Patří k němu přirozeně i debaty u kávy o přestávkách. Ústřední myšlenkou po celou dobu existence akce zůstává otevřenost a sdílení zkušeností s využíváním eAukcí a s elektronizací nákupních rozhodnutí, případně využití pro hodnocení veřejných zakázek.

Konference se už několik let koná pod záštitou a s podporou primátora města Ostravy. My NARovští v roli pořadatele dva dny moderujeme a řídíme diskuze přítomných specialistů. Třetí den je naopak o nás a pro účastníky je zdarma. Dali jsme mu název PROEBIZ OPEN a na něm se z moderátorů stávají přednášející. Tady představujeme nové projekty, naše poslední výzkumy a analýzy a také informujeme o trendech, se kterými jsme se setkali.

Veškeré další informace, včetně registrace na eBF, najdete na webu ebizforum.cz.

Novinky