Novinky

Certifikované systémy

17LED

Certifikované systémy

17. 01. 2014 16:44 Jan Šlachta

Zoznam certifikovaných systémov na uskutočnenie elektronických aukcií podľa § 116 ods. 7 v spojení s § 116 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení § 7 vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií:

Back to Top