eAukce jako nástroj efektivního firemního nákupu

Přínos eAukcí

Přínos eAukcí

U elektronických aukcí samozřejmě není jedinou výhodou finanční úspora. Mezi další hlavní výhody patří zvýšení transparentnosti nákupního procesu a časová úspora nákupního týmu. Na tyto výhody jsme se zeptali zkušených uživatelů eAukcí v rámci pravidelných výzkumů. Respondenti vybírali vždy tu možnost, kterou vnímali jako největší přínos.

Jeden ze slovenských klientů označil kdysi eAukce za častokrát první čistý FULL CONTACT, který si dodavatel prožije se svou konkurencí. Přímočaré transparentní vyjednávání s dodavateli formou elektronické aukce je fenoménem současných nákupních strategií. Čas, peníze, průhlednost a doložitelnost jsou rozhodujícími faktory nákupních procesů a veřejných zakázek, přičemž právě eAukce významným způsobem zasahují do všech. Svou transparentností a zpětnou doložitelností umožňují ochranu celého nákupu a to včetně samotných nákupců.

Dosahované finanční úspory zvyšují konkurenceschopnost podniků a zlepšují investiční možnosti institucí. Ovšem zároveň platí, že mluvit v případě zavádění a užívání eAukcí jen o úsporách (ač jsou nepopiratelné) může být zavádějící, protože při opakovaných eAukcích už přirozeně procento úspor klesne nebo dokonce k úsporám nedojde. Na druhé straně opakované eAukce zajišťují to, že můžete nakupovat za aktuálních tržních cen a k tomu jako bonus získáváte informaci o konkurenční síle vašeho dodavatele.

Novinky