O softwarovém nástroji a filozofii PROEBIZ

Co zastřešuje PROEBIZ

PROebiz

PROEBIZ je úspěšný eAukční SW a zároveň také sdílené prostředí informací, znalostí, podpůrných e-nástrojů a odborníků na problematiku eAukcí ve firemním nákupu nebo u veřejných zakázek. Jde o produkt a služby s vysokou přidanou hodnotou, které usnadňují transparentní a hospodárné chování a firmám navíc zvyšují konkurenceschopnost.

Stejné pojmenování PROEBIZ se neplánovaně přeneslo na označení partnerské sítě poskytovatelů a na vzdělávací akce. Cítíme, že si častokrát naše okolí ani neuvědomuje, že „jsme NAR“, prostě nás bere jako tým PROEBIZU a popravdě my to moc neřešíme. Máme za to, že PROEBIZ je větší mnohonárodní parta a že je výborné, že jsme byli u jejího vzniku.

V některých případech používáme pro vlastní eAukční SW pojmenování softwarový systém, a to proto, že je obklopen a podporován řadou dalších proprietárních aplikací, které rozšiřují jeho funkcionality. Takovými jsou například sdílený Katalog dodavatelů, Knihovna eAukčních šablon, kondiční test nákupního týmu Coloring, apod.

Novinky