Coloring

Pierwszy test bezpłatnie!

Coloring

Po doświadczeniach z PROEBIZ, który od roku 2003 oferujemy darmowo na pierwsze dwa miesiące, zadecydowaliśmy, że postąpimy podobnie w przypadku testu COLORING - pierwszy test jest całkowicie darmowy począwszy od jego wypełnienia aż po protokół końcowy.

Czego można dowiedzieć się o zespole?

Coloring pokaże zestawienie wyników zespołu w dziesięciu parametrach:

Atmosfera / Edytka / Wydajność / Efektywność / Komunikacja / Spójność / Współdziałanie / Zmiany / Stres / Witalność

Coloring jest zespołowym testem kondycyjnym z zakresu zakupów firmowych. Jest sposobem umożliwiającym na zmierzenie aktualnej produktywności pracy. Jeżeli pomiar zostanie regularnie powtarzany co trzy do sześciu miesięcy, możliwe jest śledzenie wartości na krzywej trendu.

Za pomocą systemu diagnostycznego, którego autorem są nasi koledzy z DAP Services, COLORING jest w stanie zmierzyć 10 parametrów, które wskażą stan psychiczny, a tym samym stan wydajności zespołu. Mierzymy wydajność, efektywność, radzenie sobie ze stresem, etykę, spójność i inne parametry, które mają istotny wpływ na pracę zespołu. Pomiar, który będzie powtarzany w regularnych odstępach czasu, daje możliwość śledzenia zmian w trendach rozwojowych. Wynikiem jest automatycznie wygenerowany protokół, który zostanie wysłany na podany adres e-mail po przeprowadzeniu testu przez ostatniego członka zespołu. Dążyliśmy do tego, by protokół był prosty, jednoznaczny i zrozumiały. W razie ewentualnych wątpliwości, zapewniamy usługi konsultacyjne. Wyniku testu nie można podzielić na poszczególnych członków zespołu, wynik jest zawsze zespołowy. Wszystkie informacje z zamówieniem testu coloring włącznie znajdują się na stronie internetowej coloring.proebiz.com.