FAQ

Szybki kontakt

W celu zrealizowania eAukcji potrzebny jest standardowo 1 tydzień od dnia doręczenia wytycznych eAukcji. Czas ten jest dany w celu przygotowania ofert poszczególnych dostawców. Z technicznego punktu widzenia, eAukcja mogłaby odbyć się do 24 godzin, w przypadku wznawianych przetargów u wybranych klientów ma to miejsce.

Wszystko zależy od tego, czy użytkownik ocenia według samej ceny, czy według tzw. korzyści ekonomicznych. W przypadku drugiej z wymienionych, cena jest jednym z parametrów wchodzących w skład oceny, która ma co prawda najwyższą wagę - najczęściej w wysokości 75-90%, jednak oprócz tego aspektu użytkownicy zwracają uwagę również na inne kryteria. Oferta z najniższą ceną nie musi więc koniecznie zwyciężyć.

Za pośrednictwem eAukcji można negocjować wszystkie warunki kontraktu, oprócz ceny może to być np. termin płatności, parytet, okres gwarancyjny, serwis reklamacyjny, cykl zamówień, itp. Są to tzw. Warunki zmienne.

Po każdej eAukcji przesyłamy wygłaszającemu protokół z jej przebiegu. Istnieje kilka typów protokołów - protokół poszczególnych dostawców, szczegółowy protokół przebiegu eAukcji opisujący poszczególne kroki zmian, protokół komunikacji w ramach eAukcji.

System eAukcyjny działa poprawnie w najpopularniejszych internetowych przeglądarkach, takich jak: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome.

IEFirefoxchrome

Walutę określa zawsze wygłaszający eAukcji. Możliwe jest również określenie kursu przeliczeniowego dla różnych walut, by każdy dostawca miał możliwość dokładnego przeliczenia swojej oferty.

Tak, jest to możliwe. Każdy uczestnik ma możliwość wybrania własnego loginu i hasła. Klucz dostępu otrzyma od administratora przetargu.

W ramach eAukcji istnieje możliwość przypisania poszczególnym dostawcom tzw. wagi, która automatycznie przelicza wszystkie ceny dostawcy.

Dostawca ma możliwość skontaktowania się z administratorem eAukcji i poinformowania go o swoich problemach za pośrednictwem poczty e-mail, chatu lub telefonu komórkowego. Administrator posiada możliwość przedłużenia eAukcji aż do rozwiązania problemu, może ją również przerwać lub na podstawie zadeklarowanej w inny sposób oferty dostawcy (e-mail, fax, itp.) może wstawić ją w jego imieniu. Wszystkie te operacje są następnie zaznaczone w protokole.

Cookies zawierają informacje o czasie logowania, haśle, itd. Cookies tworzą serwery podczas każdej wizyty w systemie. Głównym celem plików cookies jest zapamiętanie wcześniejszych ustawień w celu ich odtworzenia podczas następnej wizyty użytkownika w systemie. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika podczas surfowania na internecie.

Cookies są wymagane w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania.

Ustawianie cookie:
IEFirefoxGoogle Chrome