Strategický a operačný nákup, Bratislava

Termin

26. 02. 2014

Miejsce

Bratislava

VO SK, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Radi by sme Vás pozvali na seminár vzdelávacieho programu "eAukčný špecialista" s podtitulom „Strategický a operačný nákup“.

Seminár je zameraný na činnosti strategického nákupu, prácu so zoznamom dodávateľov, black list. V druhej polovici dňa sa zameriame na tému činností operačného nákupu, prečo je vhodné toto rozlíšenie a výber dodávateľa pomocou eAukcie. Seminár je určený pracovníkom obchodných oddelení komerčných firiem, rovnako aj zamestnancom verejnej správy. Jeho cieľom je rozšírenie znalostí účastníkov o základy manažérskych kategórií práce s dodávateľmi.

Program

častéma
09.00Prezencia
09.15Činnosti strategického nákupu - práca so zoznamom dodávateľov, black list, ai.
12.00Prestávka
13.00Činnosti operačného nákupu a prečo je vhodné toto rozlíšenie a výber dodávateľa pomocou eAukcie
15.30Záver, priestor pre diskusiu a individuálne konzultácie

O wykładowcach

Martin Wiederman

Martin Wiederman

Pôsobil na pozícií riaditeľa spoločnosti Magneton Kroměříž a.s. a okrem iného sa zaslúžil i o revitalizáciu spoločnosti po povodniach, obnovenie jej činnosti a expanziu na nové trhy v zahraničí, predovšetkým do Francúzka a Nemecka. Vo firme Viadrus - ŽDB a.s. sa ako riaditeľ zaslúžil o stabilizáciu závodu na princípoch procesného riadenia a následne o 15 %-ný rast tržieb. Podieľal sa na reštrukturalizácii spoločnosti Vítkovice a.s., kde pôsobil ako riaditeľ nákupu. Je spoluautorom kníh „Firemný nákup a e-aukcie“ (vrátane poľskej verzie),“ Ako lacnejšie a lepšie nakupovať“ a autorom „Rozprávok o nákupe“. Nejaký čas pôsobil ako vedúci nákupu a výroby vo firme Borcad CZ s.r.o. V spoločnosti Vojus a.s. sa podieľal na reštrukturalizácii podniku a zameral strategický nákup na management dodávateľov. V súčasnosti sa venuje vzdelávaniu a odovzdáva tak znalosti a skúsenosti formou interaktívnych seminárov, workshopov a prednášok.

Cennik i kontakty

Účastnícky poplatok:
70,- € bez DPH
35,- € bez DPH pro členy APUeN a uživatele PROebiz
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20140226

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene seminára je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Zuzana Kawuloková
gsm: +420 723 982 664
tel.: +420 597 587 105
e-mail: kawulokova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o., o.z.
Šulekova 2
811 06 Bratislava