Narodowe eAukcyjne Forum - elektronizacja ZP

12. 09. 2018

Łódź

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, I piętro, pokój nr 1.04

Zarejestruj się

O wydarzeniu

Specjalistyczne warsztaty z udziałem specjalistów ds. zamówień publicznych i zakupów firmowych na temat wykorzystywania eAukcji w procesach inwestycji publicznych i w procesach zakupowych.

Program

Moderują: Andrea Šotkovská, Andrzej Kulbiński

8:30 obecność

9:00 otwarcie workshopu

Aktualne trendy w elektronizacji

Roczne podsumowanie najważniejszych wydarzeń, zmian i ciekawostek ze świata elektronizacji zamówień publicznych. Trendy, liczby, statystyki. Dzięki trendom pojawiają się innowacje w elektronicznych usługach i narzędziach. Dowiedz się więcej o możliwościach elektronizacji w sektorze publicznym.

Andrzej Kulbiński, PROEBIZ

Zamówienia w kręgu paragrafów

Nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych – najciekawsze zmiany. / Jakie zmiany przyniosła nowelizacja, na co dobrze jest się przygotować i czego możemy oczekiwać od zbliżającego się obowiązku elektronizacji ZP?

Jarosław Jerzykowski, Radca prawny

Czy stolica powinna iść przykładem?

Doświadczenia związane z elektronizacją w praktyce. / Kiedy Warszawa rozpoczęła elektronizację i jakie korzyści to przyniosło? / Czym można się zainspirować – konkretny przykład eAukcji w samorządach miejskich. / Elektroniczna ocena ofert. / Jak elektronizacja pomoże nam w pracy?

Łukasz Korba, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Elektronizacja 4.0

Całkowita elektronizacja zamowień zakończona aukcją. / Podsumowanie doświadczeń związanych z zamówieniami, które w całości przebiegały elektronicznie i przyniosły niewiarygodne wyniki. / Odkrycie, że elektronizacja nas chroni. / Jakich sukcesów możemy osiągnąć, gdy wejdziemy w to na całego.

Piotr Krompiewski, PROEBIZ

Wymagania jakości a eAukcje

Usługi są bardzo wymagające pod względem specyfikacji - w czym tkwi problematyka specyfikacji? / Jak osiągnąć wymaganą jakość na podstawie obiektywnych warunków / Wymagania jakości i jak je oceniać w eAukcji / Analiza konkretnego przykładu na usługi.

Jak wybrać właściwe eNarzędzie

Jak zrealizować postępowanie przetargowe na dostawcę eNarzędzi? / Co powinien mieć i umieć system do realizacji elektronizacji ZP? / Jak systemy powinny działać z punktu widzenia prawa? / Jakich innych usług możemy wymagać, aby uzyskać najlepszą obsługę? / Jakie wnioski przyniosły konsultacje rynkowe?

Andrea Šotkovská, PROEBIZ

12:30 zamknięcie workshopu

Wykładowcy

Łukasz Korba

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2003 roku związany z Urzędem m.st. Warszawy. Od początku pracy w UMSTW odpowiedzialny za wdrażanie, administrowanie i rozwój systemów informatycznych wspierających proces udzielania zamówienia publicznego. Od 2008 roku Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych nadzorujący prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego drogą tradycyjną i elektroniczną. W 2008 roku odpowiadał za koncepcję i wdrożenie pierwszego w Polsce projektu systemowego wykorzystania platformy aukcyjnej w zamówieniach publicznych przez Zamawiających w sektorze samorządowym. Obecnie koordynuje projekt implementacji jednolitego systemu obsługi zamówień publicznych (SOZP) obejmującego pełny cykl życia zamówienia publicznego od zaplanowania do zakontraktowania oraz pracuje nad określeniem zasad wdrożenia systemu elektronicznych zamówień w Urzędzie m.st. Warszawy.

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Sam jest współautorem Prawa zamówień publicznych. Posiada 12 lat doświadczenia zawodowego jako radca prawny oraz 18 lat doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych. Wyspecjalizowany w obsłudze prawnej postępowań przetargowych i przedsięwzięć energetycznych oraz budownictwie drogowym.

Andrea Šotkovská

Studiowała pracę socjalną na Wyższej Szkole Nauk Zdrowia i Pracy Socjalnej św. Elżbiety w Bratysławie. Chociaż urodziła się w Czechach, w głębi czuje się być Polką. Ma duże doświadczenie z aukcjami jako dostawca w dziedzinie medycyny. Obecnie jest kierownikiem zespołu konsultacyjnego (country manager) projektu PROEBIZ na Polskę, gdzie próbuje ewangelizować i rozszerzać myśl elektronizacji i wykorzystania platformy zakupowej w firmach i instytucjach. Jest członkiem zespołu, który pracuje na oprogramowaniu JOSEPHINE, który służy do elektronizacji zamówień publicznych.

Piotr Krompiewski

Skończył Zespół Szkół Elektronicznych w Zielonej Górze. Następnie jako elew w 2000 roku skończył z wyróżnieniem wojskowe Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu koło Warszawy . Przez kilkanaście lat pracował jako żolnierz zawodowy na stanowisku dowódcy drużyny, plutonu. W 2012 roku po odejściu ze służby wojskowej zaczął pracę w firmie NAR marketing. Po trzech miesiącach objął stanowisko konsultanta handlowego i trenera w polskim zespole handlowym. Od połowy 2017 r. rozpoczął pracę w zespole rozwoju systemu JOSEPHINE, który służy do przygotowywania elektronizacji zamówień w sektorze publicznym.

Andrzej Kulbiński

Najsłynniejszy trener i szkoleniowiec systemu PROEBIZ, to w skrócie Andrzej Kulbiński, który stał się częścią firmy NAR Marketing w 2007 roku. Zaczynał jako pracownik systemu „hotline”, który w trzy i pół roku awansował na stanowisko specjalisty eAukcyjnego. Co to oznacza? Dzięki swoim umiejętnościom w ramach wsparcia użytkowników jest w stanie rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy, z którymi mierzą się firmy i instytucje, wykorzystujące aukcje elektroniczne.

Zarejestruj się

Uczestnik

Firma

Pozostałe

Cennik i kontakt

Cena:
Opłata za uczestnictwo / 1 osoba: podatnik 250,00 zł,
opłata uczestnictwa w obu dniach wynosi 400,00 zł / 1 osoba.

Bank:
ING Bank Śląski
Nr konta: 79105010701000002360556837
Tytuł płatności: NIP Państwa firmy / instytucji

Kontakt:
NAR marketing s.r.o.,
Eva Jiříčková
tel.: +48 222 472 457
e-mail: jirickova@proebiz.com

Back to Top