Konferencja eBF lub coroczna randka miłośników eAukcji

Ciekawe statystyki eBF

eBF

Z kilkudziesięciu gości, którzy przybyli na pierwsze całodniowe spotkania, z eBF stała się trzydniowa impreza, w której bierze udział ponad trzystu uczestników w czterech salach równocześnie.

eBF

‎‎Łączna liczba eAukcji zrealizowanych przez uczestników eBF wciąż wzrasta. Można powiedzieć, że wraz z liczbą uczestników wzrasta również łączna liczba użytkowników eAukcji. W zeszłym roku liczba zrealizowanych eAukcji przez samych uczestników wyniosła 7860.

Skrót eBF oznacza eBIZ FORUM

Konferencja eBF jest najstarszą regularnie odbywającą się imprezą w Europie, której tematyka związana jest ze stosowaniem eAukcji w firmach i instytucjach. W odległości tysiąca kilometrów od Ostrawy nie słyszeliśmy jeszcze o większej konferencji dotyczącej eAukcji. Po raz pierwszy odbyła się w 2005 roku jako jednodniowa impreza posiadająca "jeden program". Po dziesięciu latach jej trwanie wydłużono do trzech dni, tworzy ją ponad dwadzieścia niezależnych punktów programu. Liczba programów, z których jest złożona co roku wzrasta. eBF ma charakter warsztatów, które uzupełniają wykłady i dyskusje. Częścią programu są również dyskusje przy kawie w przerwach między wykładami. Główną ideą imprezy podczas całego okresu jej trwania pozostaje otwartość i dzielenie się doświadczeniem uzyskanym dzięki stosowaniu eAukcji, doświadczeniem związanym z elektronizacją decyzji zakupowych, ewentualnie oceną zamówień publicznych.

Konferencja już od kilku lat odbywa się pod patronatem i za wsparciem Prezydenta Miasta Ostrawa. My - pracownicy NAR w roli organizatorów przez dwa dni zmieniamy się w moderatorów, prowadząc dyskusje obecnych specjalistów. Trzeci dzień konferencji jest dedykowany wyłącznie nam, dla uczestników jest bezpłatny. Nazwaliśmy go PROEBIZ OPEN, w dniu tym moderatorzy stają się wykładowcami. W ostatnim dniu przedstawiamy nowe projekty, nasze ostatnie badania i analizy, jak również informujemy o trendach, z którymi się spotkaliśmy.

Wszystkie informacje wraz z formularzem rejestracyjnym na eBF znaleźć można na stronie internetowej ebizforum.cz.