Kształcenie

Terminy najbliższych imprez

Vzdělávací akce


eBF 2017, Ostrava
Termin: 8. - 10. 11. 2017
Więcej informacji >>

Szybki kontakt

Regularne szkolenia dla użytkowników systemu PROEBIZ (virgin training)

Co miesiąc organizujemy w katowickim centrum treningowym PROEBIZ szkolenie, które jest przeznaczone przede wszystkim dla eAukcyjnych nowicjuszy oraz dla administratorów, którzy odczuwają potrzebę powtórzenia swoich umiejętności z zakresu ustawień w systemie eAukcyjnym. Szkolenie jest odpowiednie dla nowych pracowników zespołów zakupowych lub klientów, którzy w procesie zakupowym stosują PROEBIZ. Szkolenie prowadzą trenerzy z HOUSTON. Szczegóły w kalendarzu.

Dzień eAukcyjny

Dni eAukcyjne są przeznaczone dla aktywnych użytkowników systemu eAukcyjnego. Program został ułożony i jest prowadzony w takiej formie, by ograniczonej liczbie eAukcyjnych nowicjuszy pomyślnie udało się go ukończyć. Przygotowują go trenerzy zespołów ds. obsługi klienta, główną ideą jest spotkanie z ograniczoną liczbą użytkowników w formie warsztatów. Tematyka spotkania z reguły zależy od reakcji na dyskusję z poprzedniego Dnia eAukcyjnego lub dotyczy ciekawych postępowań eAukcyjnych, które były realizowane w owym okresie. Staramy się, by użytkownicy mogli śledzić eAukcję "na żywo", tzn. by mogli śledzić przebieg aktualnie realizowanej eAukcji oraz by mieli możliwość zadania pytań wygłaszającym dotyczących ustawień eAukcji. Staramy się, by spotkania przebiegały regularnie w te same dni tygodnia i miesiąca (środa i czwartek w trzecim tygodniu miesiąca) w wielu miejscach w Europie Środkowej, jednak co miesiąc zdarza się, iż poszczególne kraje zgłaszają nam informacje o zmianach, więc odsyłamy do kalendarza w celu uzyskania aktualnych informacji o terminach imprez.

Seminaria

Seminaria specjalistyczne z zakresu problematyki zakupów firmowych lub zamówień publicznych, które uzupełniają tematy Dni eAukcyjnych oraz tzw. treningów virgin. Wykładowcami są specjaliści PROEBIZ lub osoby z szeregu specjalistów, z którymi współpracujemy.

Tematy:

  • Zakupy z punktu widzenia managementu operacyjnego - Martin Wiederman
  • Zakupy strategiczne i operacyjne - Martin Wiederman
  • Marketing dostawców - Milan Kaplan
  • Zamówienia publiczne - Jaroslav Lexa
  • i inne.

Lektor negocjacji eAukcyjnych - Kurs certyfikowany

Sześciodniowy kurs (z reguły odbywa się w dwóch cyklach po trzy dni, w okresie dwóch tygodni), podstawą kursu jest program szkoleniowy specjalisty eAukcyjnego. Umożliwia on uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu możliwie najkorzystniejszego wykorzystania eAukcji do zakupów firmowych lub zamówień publicznych. Kurs został przygotowany przez specjalistów i lektorów PROEBIZ, opiera się na naszym doświadczeniu, które uzyskaliśmy realizując wiele tysięcy postępowań eAukcyjnych. Poszczególne części kursu są ukierunkowane w taki sposób, by przygotować nowych lektorów do prowadzenia firmowych szkoleń dla administratorów eAukcyjnych. Kurs zakończony jest testem. Na podstawie uzyskanych umiejętności uczestnicy otrzymają certyfikat określający ich poziom.

Projekt składa się z pięciu modułów:

  • podstawy eAukcji
  • eAukcja a usługi
  • eAukcje a zamówienia inwestycyjne
  • eAukcje a inwestycje publiczne
  • Marketing dostawców

Kurs ten jest organizowany z reguły raz lub dwa razy w roku. Jeden cykl przeznaczony jest dla sektora prywatnego, drugi dla sektora publicznego. Szczegółowe informacje dotyczące terminów można znaleźć w biurze.

Narodowe Warsztaty eAukcyjne (narodowe forum eAukcyjne)

Najbardziej popularnym typem imprez PROEBIZ są tzw. workshopy - dwudniowe warsztaty specjalistyczne. Jeden dzień dedykujemy specjalistom zespołów ds. zakupów firmowych, dzień drugi wygłaszającym zamówienia publiczne dla miast, placówek medycznych, ministerstw i innych instytucji. Warsztaty opierają się na wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań w formie otwartych dyskusji. W celu zorganizowania podobnej imprezy potrzebna jest onam odpowiednia liczba klientów oraz ich administratorów eAukcyjnych. Warunek ten na dzień dzisiejszy spełniają dla nas tylko Czechy i Słowacja, z tego względu warsztaty, czy też raczej Narodowe Warsztaty eAukcyjne odbywają się w pierwszej połowie roku tylko w Bratysławie i Pradze. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i tematów NWA znajdują się w kalendarzu.

Imprezy partnerów

Nie tyko my organizujemy imprezy edukacyjne o tematyce zakupów i korzystania z eAukcji w sektorze publicznym. Oferujemy opublikowanie informacji na temat organizowanych seminariów, konferencji lub warsztatów – informacje o tym kto i gdzie. Oferty imprez edukacyjnych powinny zostać zgromadzone w jednym miejscu, by usługa dla (naszych) klientów była kompleksowa. Bardzo chętnie opublikujemy informacje na temat imprez o tej samej lub podobnej problematyce, organizowanych przez partnerów, konkurencję i innych organizatorów, którzy podobnie jak my wspierają przynajmniej częściowo zespoły zakupowe oraz sektor zamówień publicznych. W przypadku zainteresowania opublikowaniem informacji o Twojej imprezie, prosimy o wypełnienie formularza szybkiego kontaktu w prawej części okna.