O nas

Nasza historia

Silnikiem wszystkich PROEBIZowych aktywności, właścicielem znaku towarowego PROEBIZ i programu o tej samej nazwie jest firma NAR marketing sp. z o. o. (w skrócie NAR), która powstała w 1996 roku poprzez transformację firmy M. Kaplan - N.A.R., oferującej swoje usługi od pierwszych miesięcy 1990 roku. W 2000 roku po raz pierwszy „spotkaliśmy eAukcje” i przepadliśmy – jesteśmy w tym dobrzy i stopniowo przeszliśmy od nich do elektronizacji procesów zakupu firmowego i zamówień publicznych.

Centrala NARu, czy też PROEBIZu znajduje się w Ostrawie. Biura i inne formy przedstawicielstw posiadamy także w Pradze, Bratysławie i Katowicach.

Zainicjowaliśmy powstanie stowarzyszenia zwolenników elektronizacji zakupów i zamówień APUeN CZ i APUeN SK.

Od ponad piętnastu lat piszemy blog TOBOGAN, który jest cotygodniowym streszczeniem wydarzeń.

NAR posiada stuprocentową spółkę córkę Sentinet, która służy przede wszystkim jako środowisko do testowania nowych produktów.

Rok założenia 1990

50+ pracowników

400+ klientów

Milan Kaplan

Milan Kaplan

Milan Kaplan to specjalista ds. marketingu, członek Komitetu Głównego ČMS (Czeskie Stowarzyszenie Marketingu), konsultant, współautor książek poruszających problematykę e-procurementu firm i instytucji. Specjalizuje się w marketingu stosunków z dostawcą i ich elektronizacji. Jest jednym z autorów programu eAukcyjnego PROEBIZ. Swoim doświadczeniem dzieli się na specjalistycznych konferencjach, jak np. eBF i e-procurement forum. Jest Dyrektorem NARu i Prezesem APUeNu w Czechach i na Słowacji (Stowarzyszenie usługodawców i użytkowników eAukcji oraz pozostałych e-narzędzi w zakupach firmowych i zamówieniach publicznych).

Certyfikaty

Firma NAR marketing sp. z o. o. i Sentinet sp. z o. o. z sukcesem wprowadziły system zarządzania bezpieczeństwem informacji ČSN ISO/IEC 27001:2006, są również posiadaczami certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z warunkami ČSN EN ISO 9001:2009. W ten sposób spełniają wymagania Ustawy nr 134/2016 Dz. U. o zamówieniach publicznych i używają atestowanego przez ministerstwo narzędzia elektronicznego „PROEBIZ”.

certifikat funkcionalita
certifikat prostredi
certifikat nar 9001:2016
certifikat nar 27001:2014
certifikat sentinet 9001:2016
certifikat sentinet 27001:2014
Back to Top