O nas

Milan Kaplan

Milan Kaplan

założyciel firmy NAR marketing s.r.o. Jeden z autorów eAukcyjnego systemu PROEBIZ, specjalista ds. marketingu, konsultant. Współautor pozycji Zakupy firmowe a eAukcje oraz Jak taniej i lepiej kupować. Swoim doświadczeniem dzieli się podczas specjalistycznych konferencji. Jest Dyrektorem firmy NAR oraz Prezydentem APUeN w Czechach i na Słowacji (Stowarzyszenie Dostawców i Użytkowników Narzędzi Elektronicznych do Zamówień Publicznych i Aukcji Elektronicznych).

Inicjatorem wszelkiej działalności PROEBIZ, właścicielem znaku towarowego PROEBIZ oraz właścicielem oprogramowania o tej samej nazwie jest firma NAR marketing s.r.o. (w skrócie NAR), która powstała w 1996 roku poprzez transformację z firmy M. Kaplan - N.A.R. Pierwotna firma oferowała swoje usługi począwszy od pierwszych miesięcy 1990 roku. W 2000 roku po raz pierwszy "spotkaliśmy się z eAukcjami", które stopniowo stały się naszą fascynacją. W dniu dzisiejszym nie zajmujemy się niczym innym, dzielimy się naszymi eAukcyjnymi umiejętnościami oraz propagujemy eAukcje zgodnie z potrzebami i interesem zespołów ds. zakupów oraz wygłaszających zamówienia publiczne. Siedziba firmy PROEBIZ znajduje się w Ostrawie. Biura lub inną formę reprezentacji posiadamy również w Pradze, Bratysławie i Katowicach. NAR posiada również stuprocentową firmę córkę - Sentinet, która pełni funkcję testera wszystkich nowych produktów oraz zajmuje się klientami, którzy wymagają specjalnego reżimu.

Ponad dziesięć lat piszemy cotygodniowy dziennik, w którym zamieszczamy streszczenie najważniejszych wydarzeń, nazwaliśmy go TOBOGAN. Jest to zapiśnik, czy też tygodnik, prowadzony przez nas w tonie lekko humorystycznym.

Inicjowaliśmy powstanie stowarzyszenia zrzeszającego użytkowników eAukcji APUeN CZ a APUeN SK.

Firma NAR marketing s.r.o. we współpracy z firmą Sentinet s.r.o. skutecznie wdrożyły system zarządzania bezpieczeństwem informacji ČSN ISO/IEDC 27001:2006, posiadają również certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymogami ČSN EN ISO 9001:2009. Tym samym spełniają wymagania Ustawy nr 134/2016 Dz.U., o zamówieniach publicznych i korzystają z zatwierdzonego przez ministerstwo narzędzia elektronicznego "PROEBIZ".