Sprzedaż licencji systemu - "PARK"

Korzyści kupna licencji PARK:

  • brak ograniczenia czasowego, niezależność podczas korzystania z funkcji systemu
  • w ostatecznym rozrachunku niższa cena w przeliczeniu na jedną eAukcję
  • możliwość customize
  • korzystniejsze połączenie z innym oprogramowaniem nabywcy
  • niezależność, własne warunki bezpieczeństwa

Sprzeda licencji "PARK" oznacza udzielenie licencji systemu PROEBIZ na czas nieograniczony. Klient po dokonaniu zakupu licencji systemu zostaje nabywcą majątku niematerialnego. Nazwa PARK powstała z tego względu, iż ta opcja wymaga znalezienia odpowiedniego miejsca na instalację systemu Miejscem tym mogą być serwery klienta lub też farma serwerowa PROEBIZ, tj. serwery providera - NAR. Obie możliwości różni czas potrzebny na instalację oraz stopień trudności przygotowania.

Maintenance - wraz z umową kupna licencji PROEBIZ należy bezwzględnie pamiętać o zawarciu umowy maintenance z opisem wsparcia technicznego oraz konserwacji systemu, na którą składa się administracja danych oraz udostępnianie wydanych aktualizacji oraz nowych wersji systemu PROEBIZ. W przypadku uprawnienia do licencji na serwerach PROEBIZ jest ona częścią usługi funkcji tworzenia kopii zapasowych danych podczas okresu trwania umowy.

Ograniczenie czasowe - Licencja PARK (PROEBIZ/PARK) jest czasowo nieograniczona, klient uzyskuje ją na zawsze.

Liczba administratorów (użytkowników) - W cenie wliczono 25 administratorów, poszerzenie systemu o następnego administratora kosztuje 5 000 CZK za każdą następną osobę.

Liczba postępowań jest nieograniczona.

Uprawnienia licencyjne - jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia obowiązują na terenie jednego państwa, tj. państwa klienta, umożliwiają realizację eAukcji wyłącznie dla jego potrzeb (jeden REGON). Uprawnienie nie jest przenośne na osoby trzecie.


Rozszerzenie uprawnienia za dodatkową opłatą:

Program asystujący - najczęściej wykorzystywana usługa PROEBIZ polegająca na specjalistycznym doradztwie eAukcyjnym, podczas którego dzielimy się swoją wiedzą z zakresu wielu tysięcy przeprowadzonych eAukcji. Usługi konsultacyjne mające na celu poprawę efektywności stosowania eAukcji dla poszczególnych towarów. Po prostu odpowiadamy na pytanie "JAK TO ZROBIĆ...".

Multilicencja - uprawnienie multilicencyjne jest przeznaczone dla spółek holdingowych oraz podmiotów powiązanych ekonomicznie, w których każdy następny uczestnik otrzyma od nas zniżkę w wysokości 10%. Tzn. pierwszy podmiot zapłaci pełną cenę, drugi podmiot 90% ceny, trzeci 80% ceny, zniżka obowiązuje aż do wysokości 50% ceny pierwotnej. Po osiągnięciu limitu zniżki, tj. 50%, każdy następny podmiot zachowuje tą samą zniżkę.

Zakupy centralne - rozszerzenie możliwości w celu realizacji eAukcji przez jedno centrum dla kilku powiązanych ekonomicznie firm lub dla sieci dostawców.

Katalog szablonów eAukcyjnych TEMPLATES - trzysta sprawdzonych i stosowanych systemowych ustawień eAukcji przygotowanych na podstawie najczęściej realizowanych typów.

Współdzielony katalog dostawców PROEBIZ BASE - trójwarstwowy katalog e-kwalifikowanych dostawców umożliwiający wymianę informacji referencyjnych dotyczących konkretnego dostawcy, dostępny dla użytkowników i klientów PROEBIZ.

Test kondycyjny zespołu zakupowego COLORING - elektroniczny test zespołowy ułatwiający prowadzenie zespołu ds. zakupów lub jego częścią.

Archiwum postępowań eAukcyjnych - usługa umożliwiająca zapisywanie danych do historii eAukcji.