Katalog szablonów eAukcyjnych = TEMPLATES

Statystyki i kategorie

Templates Aktualnie katalog posiada 19 kategorii, które zostały podzielone na 91 podkategorii. Wszystkie są aktywne. Katalog dodatkowo zawiera 17 tzw. superszablonów, które odnoszą się do całej kategorii. Każdy z szablonów został skonstruowany w taki sposób, by hierarchicznie odpowiadał ustawieniom konkretnej eAukcji w systemie PROEBIZ.

Poniżej podajemy liczbę szablonów w poszczególnych kategoriach: - Budownictwo (34)
- Artykuły spożywcze i napoje (19)
- Maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia (27)
- Komputery, usługi IT i usługi telekomunikacyjne (24)
- Biuro (10)
- Materiały hutnicze, metale i stopy metali (8)
- Transport, usługi przewozowe i akcesoria (17)
- Elektronika, materiały elektro (8)
- Służba zdrowia (11)
- Energia, Paliwa (10)
- Sprzątanie, usługi sprzątające (8)
- Chemia (9)
- Gospodarka odpadami (9)
- Opakowania (9)
- Marketing, reklama i druk (11)
- Usługi finansowe, ubezpieczenia (11)
- Pozostałe usługi (17)
- OOPP (2)
- Pozostałe (10)

Dwieście pięćdziesiąt najczęściej stosowanych ustawień eAukcji! (Chcemy rozwijać projekt do maksymalnej liczby trzystu ustawień.) Szablony są kompleksowo opisanymi wzorami, według których można w szybki i łatwy sposób przygotować eAukcję bez zbędnego tracenia czasu na jej przygotowanie. Katalog zawiera wypróbowane i najczęściej stosowane ustawienia systemu eAukcyjnego wraz z instrukcją pomagającą opracowanie dokumentów przetargowych. Szablony w katalogu zostały stworzone i podzielone na grupy (kategorie), które dostosowaliśmy do najczęściej powtarzanych eAukcji. Użytkownik może wybrać w katalogu spośród kilku wersji odpowiedni typ ustawień, który odpowiada konkretnej sytuacji. Materiałem bazowym do powstania szablonów były najczęściej stosowane eAukcje wybrane na podstawie codziennych doświadczeń specjalistów HOUSTON oraz PROGRAMU ASYSTUJĄCEGO. Częścią TEMPLATES są również inne dokumenty, przykłady formularzy, dokumentacja przetargowa i studia przypadków. Pozostałe informacje z rejestracją do TEMPLATES włącznie są dostępne na stronie internetowej: templates.proebiz.com.