WYNAJEM SYSTEMU - "VAH"

Korzyści VAH:

  • użytkownicy mogą pracować zawsze w aktualnej wersji systemu
  • brak problemów z instalacją oraz administracją serwerów lub danych
  • skrócenie czasu wdrożenia systemu eAukcyjnego
  • usługi maintenance są w cenie udzielenia uprawnienia
  • raz w roku możliwość przystosowania ilości usług objętych przez umowę

To wszystko, co określa się mianem WYNAJMU SYSTEMU jest w praktyce udzieleniem uprawnienia do korzystania z funkcji systemu PROEBIZ za pośrednictwem standardowego łącza internetowego. Nowy klient otrzymuje swoją Wirtualną Salę Aukcyjną - VAH jest skrótem pochodzącym z języka angielskiego od słowa Virtual Auction Hall. Klient nie musi zajmować się instalacją, wystarczy mu komputer z dostępem do internetu.

Maintenance - W cenie VAH znajduje się usługa maintenance zawierająca standardową pomoc użytkownika oraz pomoc techniczną, na którą składa się hotline, helpdesk, administrowanie i tworzenie kopii zapasowych danych, upgrade i update. Klient zawsze pracuje w aktualnej wersji systemu.

Ograniczenie czasowe - Uprawnienia do korzystania z VAH są ograniczone czasowo. Najczęściej jest to okres jednego roku.

Liczba administratorów (użytkowników) - W cenie wliczono 25 administratorów, poszerzenie systemu o następnego administratora kosztuje 3 000 CZK za każdą następną osobę.

Liczba postępowań jest nieograniczona.

Uprawnienia licencyjne - jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia obowiązują na terenie jednego państwa, tj. państwa klienta, umożliwiają realizację eAukcji wyłącznie dla jego potrzeb (jeden REGON). Uprawnienie nie jest przenośne na osoby trzecie.


Rozszerzenie uprawnienia za dodatkową opłatą:

Program wsparcia - najczęściej wykorzystywana usługa PROEBIZ polegająca na specjalistycznym doradztwie eAukcyjnym, podczas którego dzielimy się swoją wiedzą z zakresu wielu tysięcy przeprowadzonych eAukcji. Usługi konsultacyjne mające na celu poprawę efektywności stosowania eAukcji dla poszczególnych towarów. Po prostu odpowiadamy na pytanie "JAK TO ZROBIĆ...".

Multilicencja - uprawnienie multilicencyjne jest przeznaczone dla spółek holdingowych oraz podmiotów powiązanych ekonomicznie, w których każdy następny uczestnik otrzyma od nas zniżkę w wysokości 10%. Tzn. pierwszy podmiot zapłaci pełną cenę, drugi podmiot 90% ceny, trzeci 80% ceny, zniżka obowiązuje aż do wysokości 50% ceny pierwotnej. Po osiągnięciu limitu zniżki, tj. 50%, każdy następny podmiot zachowuje tą samą zniżkę.

Zakupy centralne - rozszerzenie możliwości w celu realizacji eAukcji przez jedno centrum dla kilku powiązanych ekonomicznie firm lub dla sieci dostawców.

Katalog szablonów eAukcyjnych TEMPLATES - trzysta sprawdzonych i stosowanych systemowych ustawień eAukcji przygotowanych na podstawie najczęściej realizowanych typów.

Współdzielony katalog dostawców PROEBIZ BASE - trójwarstwowy katalog e-kwalifikowanych dostawców umożliwiający wymianę informacji referencyjnych dotyczących konkretnego dostawcy, dostępny dla użytkowników i klientów PROEBIZ.

Test kondycyjny zespołu zakupowego COLORING - elektroniczny test zespołowy ułatwiający prowadzenie zespołu ds. zakupów lub jego częścią.

Archiwum postępowań eAukcyjnych - usługa umożliwiająca zapisywanie danych do historii eAukcji.