Kondiční test nákupního týmu "Coloring"

První test se neplatí!

Coloring Po zkušenostech s PROEBIZEM, který nabízíme od roku 2003 na dva měsíce testování zdarma, jsme se rozhodli, že podobně se zachováme i u COLORINGu, tzn. první test je od počátečního snímání po konečný protokol zdarma.

Co o skupině zjistíte?

Coloring vám ukáže sumarizované skupinové výsledky v deseti parametrech:

Atmosféra / Etika / Výkonnost / Efektivita / Komunikace / Soudržnost / Kooperace / Změny / Stres / Vitalita

Zvyšte výkon svého nákupního týmu. První test je zdarma!

Coloring je týmový kondiční test zaměřený na firemní nákup. Je způsobem jak dostatečně přesně změřit aktuální pracovní dispozice. Budete-li měření pravidelně opakovat co tři až šest měsíců, je možné hodnoty sledovat v trendové křivce, která je více vypovídající.

Pomocí diagnostického systému, jehož autorem jsou naši kolegové z DAP Services, je COLORING schopen měřit 10 parametrů, které odkrývají v jakém psychickém a tím pádem i výkonnostním stavu váš tým je. Měříme výkonnost, efektivitu, zvládání stresu, etiku, soudržnost a další parametry, které jsou pro úspěšný nákupní tým důležité. Opakované měření v pravidelných časových odstupech dává možnost sledovat vliv změn ve vývojových trendech. Výstupem (výsledkem) je automaticky generovaný protokol, který vám přijde mailem po „nasnímání“ posledního člena vašeho nákupního týmu. Snažili jsme se, aby protokol byl jednoduchý, jednoznačný a pochopitelný. Pro případné nejasnosti jsme zajistili službu komentářů nebo konzultací. Test neumíme rozložit na jednotlivé členy skupiny, výsledek bude vždy týmový. Veškeré další informace, včetně objednávky coloringového testu najdete na webu coloring.proebiz.com.

Novinky