Ceny FSA

Víťazi cien FSA 2016

Víťazi cien FSA 2016

Kategória START

1. MIESTO
Medusa group, s.r.o.
2. MIESTO
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
3. MIESTO
Športové gymnázium Trenčín

Kategória TREND

1. MIESTO
Západoslovenská distribučná, a.s.
2. MIESTO
OKK Koksovny, a.s.
3. MIESTO
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Kategória MASTER

1. MIESTO
Eric Sessink
2. MIESTO
Jiří Róžański
3. MIESTO
Bertrand Maltaverne

GRAND PRIX eBF 2016

Jan Vašek

Fair Sourcing Awards (ceny čestného nákupu) sú ocenenia udeľované za inovatívne, inšpiratívne alebo dlhodobé využívanie eAukcií, e-dopytu a ostatných elektronických nástrojov, ktoré umožňujú zvyšovať ekonomickú efektivitu a hlavne transparentnosť nákupných rozhodnutí. Oboje je silný nástroj na obmedzovanie prokorupčného konania. Fair Sourcing Awards sa udeľujú raz ročne pri príležitosti konania konferencie eBF. Ceny sa vyhlasujú v troch kategóriách START, TREND a MASTER. Prvá uvedená kategória je určená pre eAukčných nováčikov. Druhá cena s názvom TREND je určená najúspešnejším užívateľom a šíriteľom eAukcií a e-dopytu a ostatných elektronických nástrojov v roku. Posledné ocenenia patrí najvýraznejším osobnostiam v elektronizácii súťaží nákupných procesov a verejných zákaziek.

Projekt FSA vznikol v NARe. Realizáciou súťaže sme poverili asociáciu APUeN. Tá zostavuje odbornú porotu zo špecialistov nákupu a verejného obstarávania. Porota má minimálne sedem členov, hlasuje na internete a nie sú v nej zastúpení poskytovatelia ani my. Všetky potrebné informácie, vrátane možnosti prihlášky do súťaže či registrácie na odovzdávanie cien, nájdete na fsawards.com.

Novinky