Coloring

Prvý test sa neplatí!

Coloring

Po skúsenostiach s PROEBIZOM, ktorý ponúkame od roku 2003 na dva mesiace testovania zadarmo, sme sa rozhodli, že podobne sa zachováme aj pri COLORINGu, tzn. prvý test je od počiatočného snímania po konečný protokol zadarmo.

Čo o skupine zistíte?

Coloring vám ukáže sumarizované skupinové výsledky v desiatich parametroch: Atmosféra / Etika / Výkonnosť / Efektivita / Komunikácia / Súdržnosť / Kooperácia / Zmeny / Stres / Vitalita

Coloring je tímový kondičný test zameraný na firemný nákup. Je spôsobom ako dostatočne presne zmerať aktuálne pracovné dispozície. Ak budete meranie pravidelne opakovať každých tri až šesť mesiacov, je možné hodnoty sledovať v trendovej krivke, ktorá má väčšiu výpovednú hodnotu.

Pomocou diagnostického systému, autorom ktorého sú naši kolegovia z DAP Services, je COLORING schopný merať 10 parametrov, ktoré odkrývajú v akom psychickom, a teda aj výkonnostnom stave váš tím je. Meriame výkonnosť, efektivitu, zvládanie stresu, etiku, súdržnosť a ďalšie parametre, ktoré sú pre úspešný nákupný tím dôležité. Opakované meranie v pravidelných časových odstupoch umožňuje sledovať vplyv zmien vo vývojových trendoch. Výstupom (výsledkom) je automaticky generovaný protokol, ktorý vám príde mailom po „nasnímání“ posledného člena vášho nákupného tímu. Snažili sme sa, aby bol protokol jednoduchý, jednoznačný a ľahko pochopiteľný. Pre prípadné nejasnosti sme zaistili službu komentárov alebo konzultácií. Test nevieme rozložiť na jednotlivých členov skupiny, výsledok bude vždy tímový. Všetky ďalšie informácie, vrátane objednávky coloringového testu, nájdete na coloring.proebiz.com.

Novinky