Knižnica eAukčných šablón = TEMPLATES

Počty a kategorie

Templates

Aktuálne má knižnica 19 komoditných kategórií, ktoré sú rozdelené na ďalších 91 podkategórií. Naplnené sú všetky. Knižnica navyše obsahuje aj 17 superšablón, ktoré sa viažu vždy na celú komoditnú kategóriu. Každá šablóna je štruktúrovaná tak, aby hierarchicky zodpovedala nastaveniu konkrétnej eAukcie v SW PROEBIZ.

Tu sú počty šablón v jednotlivých kategóriách: - Stavebníctvo (34)
- Potraviny a nápoje (19)
- Stroje, zariadenia, nástroje, náradie (27)
- Počítače, IT a telekomunikačné služby (24)
- Kancelária (10)
- Hutnícky materiál, kovy a zliatiny (8)
- Doprava, prepravné služby a príslušenstvo (17)
- Elektro, elektromateriál (8)
- Zdravotníctvo (11)
- Energie, PHM (10)
- Upratovanie, upratovacie služby (8)
- Chémia (9)
- Odpadové hospodárstvo (9)
- Obaly (9)
- Marketing, reklama a tlač (11)
- Finančné služby, poistenie (11)
- Ostatné služby (17)
- OOPP (2)
- Ostatné (10)

Dvestopäťdesiat najčastejších overených nastavení eAukcií! (Chceme to zastaviť okolo hranice tristo.) Šablóny sú komplexné vzory, podľa ktorých si môžete jednoducho pripraviť eAukciu bez toho, aby ste pri jej príprave museli strácať čas. Knižnica obsahuje osvedčené a úspešne použité nastavenia eAukčného SW spoločne s návodom na vytvorenie zadávacích dokumentov. Šablóny v Knižnici sú vytvorené a poskladané do komoditných skupín (kategórií), ktoré sme prispôsobili najčastejšie opakovaným eAukciám. Užívateľ môže z niekoľkých variantov vybrať v Knižnici správny typ nastavenia, ktorý mu vyhovuje a ktorý najlepšie zodpovedá jeho konkrétnej situácii. Ako podklady vzorov sme použili najúspešnejšie eAukcie z každodennej praxe špecialistov HOUSTONu a ASISTENČNÉHO PROGRAMU. Súčasťou TEMPLATES sú ďalšie dokumenty, vzorové formuláre, zadávacia dokumentácia aj prípadové štúdie. Všetky ďalšie informácie vrátane registrácie do TEMPLATES nájdete na webovej stránke templates.proebiz.com.

Novinky