TRIAL = PILOT (SW na vyskúšanie)

Čo získate v priebehu pilotu?

BluePilot

  • skúsenosť
  • naučíte sa pracovať s najrozšírenejším eAukčným sw
  • zistíte prínosy nástroja pre vašu firmu alebo inštitúciu
  • máte možnosť realizovať neobmedzený počet eAukcií, čo by vám podľa dlhodobých skúseností s využívaním sw systému PROEBIZ objektivizácie cien a dodávateľských podmienok malo priniesť priemernú úsporu cca 15 % z nákupných cien.

Rýchly kontakt

Dvojmesačné bezplatné užívanie eAukčného systému PROEBIZ bez obmedzenia počtu súťaží, úspor, počtu užívateľov a navyše s plnou podporou Houstonu. Trial verzia sa v našom prípade nazýva BluePilot a pristupujeme k nej ako k marketingovej akcii, keď firmy a inštitúcie môžu vyskúšať, ako ostrá verzia PROEBIZU funguje a my zas v rovnakom čase môžeme ukázať, že sme dobrí, slušní a že SW je vtipne užívateľský. Praktická skúsenosť je v rozhodovacom procese nenahraditeľná a my máme skúsenosť, že doloží naše tvrdenie o užívateľskej jednoduchosti, stabilite a mimoriadnych širokých a kvalitných službách.

Testovacie užívanie PROEBIZU je síce zdarma, ale úvodný tréning práce s ním je platený. Prvá možnosť je tréning u vás. Druhou možnosťou je tréning v ostravskej narovsko-proebizovskej centrále. Treťou možnosťou je prihlásiť sa na niektoré z mesačných školení nováčikov. Najčastejšie využívaný je prvý alebo druhý variant. Tretí funguje lepšie, až keď nás spoznáte a využíva sa predovšetkým pre nových členov nákupných tímov, aby ich nezaškoľovali kolegovia, ale urobí to náš (skúsenejší) tréner.

Novinky