PROEBIZ eLearning odštartoval!

Výhody využívania eLearningu

elearning

eLearning je trend a my sme sa k nemu pridali. Pri nových myšlienkach, ktoré sa nestačili dostať do štandardných vzdelávacích procesov a učebníc, je práve eLearning úžasné riešenie. Nenahradí síce učebňu a vyučujúceho pedagóga, ale má mnoho iných výhod:

  • Časovo nezávislé, nenákladné a individuálne štúdium.
  • Študijné materiály na jednom mieste.
  • Študovať môžete z pohodlia domova alebo pracoviska.
  • Po absolvovaní získate certifikát podľa zamerania kurzu.

Vzdelávajte sa kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Vytvorili sme on-line vzdelávací projekt na platforme Moodle, ktorý je zhrnutím 14 rokov našich skúseností z oblasti elektronického nákupu. Ide o prvý elektronický certifikačný program v českom jazyku venovaný problematike nákupu, nastavovania eAukcí a prezentácii trendov zo sveta eSourcingu.

Komu je projekt určený?

Veľkou pomocou môže byť pre administrátorov našich klientov, ktorých znalosti sú na rôznej úrovni. Niektorí potrebujú poradiť s nastavením alebo si informácie niekoľkokrát zopakovať a nanečisto vyskúšať. Iní už bežnú obsluhu hravo zvládajú a zaujímajú ich tipy a spôsoby, ako eAukcie ešte vylepšiť. eLearning je veľmi rozsiahly a univerzálny projekt, a preto je okrem tých, ktorí už eAukcie používajú, venovaný tiež nováčikom, ktorí ešte len premýšľajú o tom, že by sa elektronizácii nákupu začali venovať a inovovali tak vlastnú firmu. Vďaka eLearningu môžu do sveta eAukcií nahliadnuť bez záväzkov a bez akéhokoľvek rizika.

Čo vnútri eLearningu vlastne nájdete?

Okrem textových materiálov sú v eLearningu aj videonávody na nastavovanie eAukcií v sw PROEBIZ, 263 šablón pre konkrétne nastavenie a 12 superšablón. Spolu so vstupom do kurzu získavajú študenti tiež prístup do eAukčnej knižnice a slovníka pojmov, diskusného fóra dokonca do samotného PROEBIZU pripraveného pre cvičné zadania. Môžu si tak nanečisto skúšať, ako nastavovanie v praxi funguje.

Aká je štruktúra vzdelávacích kurzov?

Základný eAukčný kurz (A1 a A2) - otvorený

A1 – Elementary: Úroveň začiatočníkov, ktorí sa naučia základné eAukčné úkony a nastavenie jednoduchej eAukcie na bežné komodity.

A2 – Pre-Intermediate: Študenti úrovne A2 zvládnu základnú prácu s eAukciami v rámci štandardných nákupných postupov. Naučia sa nastaviť eAukcie na multikriteriálnych hodnoteniach, zorientujú sa v práci s pozorovateľmi a zvládnu základné nastavenie základných pomocných výpočtov.

Rozšírený eAukčný kurz (B1 a B2) – otvorený

B1 – Intermediate: Rozšírený eAukčný kurz je druhým vzdelávacím stupňom, v ktorom sa zameriavame na podrobný opis systému PROEBIZ a všetkých jeho funkcií. V tomto kurze sú obšírne vysvetlené multikritériá, pomocné výpočty a typy hodnotení.

B2 – Upper-Intermediate: Je vyšší level druhého vzdelávacieho stupňa a zároveň najvyšší čisto eAukčný kurz PROEBIZ. Študenti sa v ňom naučia nastavovať predovšetkým rôzne eAukčné typy a pochopia, aké sú ich špecifiká a kedy je vhodné využiť ich. Osobitná pozornosť sa venuje tiež eAukciám na TCO.

NNákupný kurz – Aplikované nákupné stratégie v eProcurementových nástrojoch (C1 a C2) – spustenie v jeseni roku 2015

C1 – Advanced: Nákupný kurz je zostavovaný v spolupráci s desiatkami nákupných expertov z Českej a Slovenské republiky i ostatných európskych štátov. Zameriava sa na praktické využitie nákupných teórií, prácu s dodávateľmi, obsahuje pripomienky, komentáre, postrehy a pohľady na problematiku mnohých nákupných špecialistov.

C2 – Mastery: Najvyšší stupeň znalostí z oblasti nákupu. Zameriava sa na aplikáciu a implementáciu ďalších nákupných teórií a stratégií.

Chcete sa stať certifikovanými špecialistami elektronického nákupu? Nech sa páči.

Na konci každej úrovne kurzu sú pripravené zadania na certifikáciu skladajúcu sa väčšinou z úspešného absolvovania záverečného testu a vypracovania praktických úloh a cvičných zadaní priamo v sw PROEBIZ. Certifikáty sú v šiestich úrovniach, ktoré na seba nadväzujú – A1, A2, B1. B2, C1, C2. Aby bolo možné získať certifikát určitej úrovne, je potrebné splniť certifikačné podmienky všetkých predchádzajúcich úrovní.

Celý eLearningový program sa stále rozširuje a obohacuje o nové a nové materiály. Veríme, že bude stále rásť a košatieť a nikdy sa úplne nezastaví. Jednotlivé stupne kurzu otvárame postupne, a práve preto ponúkame viac variantov prístupu. Môžete si kurzy objednávať postupne, alebo sa rovno rozhodnúť pre všetky.

Nevešajte nákup na klinec. Zaveste si naň certifikát!

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na edu@proebiz.com alebo telefonicky na čísle +420 597 587 106.

Cenník:

Základný eAukčný kurz na 12 mesiacov – 110 € bez DPH (otvorený)
Rozšírený eAukčný kurz na 12 mesiacov – 185 € bez DPH (otevřen)
Nákupný kurz na 12 mesiacov – 185 € bez DPH (spustenie v jeseni 2015)
KOMPLETNÝ vstup do všetkých kurzov na 12 mesiacov bez DPH – 370 € (už v predaji!)
Platnosť certifikátu je 24 mesiacov.

Bližšie informácie o eLearningových kurzoch PROEBIZ vrátane objednávkového formulára nájdete na stránkach e-learning.proebiz.com/sk.

Novinky