Národné eForum - Elektronizácia nákupných procesov

23. 05. 2018

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Registrovať sa

O akcii

Stretnutie špecialistov firemného nákupu k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia procesu firemných nákupov.

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

8:30 prezencia

9:00 zahájenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár najzásadnejších udalostí, zmien a zaujímavostí zo sveta elektronizácie firemného nákupu. Trendy, čísla, štatistiky. Na základe trendov dochádza k inováciám elektronických nástrojov a služieb. Získajte predstavu o možnostiach elektronizácie vo firemnom sektore.

Jiří Špalek, PROEBIZ

Investičné zákazky a eAukcie

Ako postupovať pri výbere dodávateľa na investičné zákazky / Kvalitná príprava prináša dobrý výber / Aké pravidlá je potrebné rešpektovať, aby sme boli úspešní / Akú úlohu hrá elektronizácia v tomto procese? / Návod na úspešnú realizáciu investičných zákaziek.

Peter Čambál, Slovenské elektrárne

eKatalógy ako trend

Elektronizácia ponúka využitie množstva kvalitných nástrojov / eKatalógy ako neoddeliteľná súčasť portfólia eNástrojov / V čom spočíva kúzlo eKatalógov? / Na akom princípe fungujú a prečo nám uľahčia život? / Mnohoročné skúsenosti a odporúčania ohľadne využívania eKatalógov.

Juraj Majtán, Faurecia

Elektronizácia category managementu

Čo si môžeme sľubovať od elektronizácie category managementu? / Je úspešná implementácia reálna? / Aké kroky vyžaduje príprava? / Ako veľmi podrobná musí byť vstupná analýza? / V čom nám uľahčí prácu? / S akými výsledkami je možné počítať? / Koľko času musíme investovať a koľko ho získame?

Martin Jarábek, Nafta

Chyby v elektronizácií nákupu

Obľúbená téma nákupných chýb, ktoré posúvajú ďalej, so zameraním na elektronizáciu nákupných procesov / Príklady nepodarených nastavení, taktík či zvolenia nevhodného nástroja, ktoré je dobré vedieť a neopakovať / Elektronizácia ako fenomén dnešnej doby a rady, kde sa vyvarovať prešľapov.

Rastislav Janík, Západoslovenská Energetika

Výhody a nástroje elektronickej komunikácie s dodávateľom

Vhodnosť elektronickej komunikácie závisí na povahe zdieľaných informácií / Konkrétne príklady fungovania veľkej spoločnosti a jej maximálne využitie výhod elektronickej komunikácie s dodávateľmi / Aké ďalšie metódy komunikácie s dodávateľmi je potrebné využívať, aby sme docielili maximálnu efektivitu.

Jan Vašek, VŠB –TU Ostrava

12:30 záver workshopu

Prednášajúci

Juraj Majtán

Posledných 18 rokov pracuje v spoločnosti Faurecia. Začinal ako vedúci logistiky v Mladej Boleslavi, odkiaľ po troch rokoch prešiel na pozíciu Projektového manažéra a neskôr Generálneho manažéra, zodpovedného za stavbu a rozbehnutie výroby v nových závodoch v Rumunsku, Rusku, Kolumbii a v Južnej Afrike. V roku 2008 prešiel do oddelenia nákupu, kde pracuje doteraz na pozícii Riaditeľa nevýrobného nákupu pre Východnú Európu.

Peter Čambál

Viac ako desať rokov sa pohybuje v oblasti nákupu, v súčasnosti na pozícií Manažér nákupu v spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. V minulosti riadil projekt/transakcie predaja technologického majetku v Slovenských elektrárňach a jeho kariéra pokračovala v spoločnosti Enel Russia, kde zastával pozíciu Manažér Design to Cost (DTC). Dnes je považovaný za jedného z priekopníkov aplikácie metódy DTC v spoločnostiach Enel a Slovenské elektrárne.

Jan Vašek

Patrí k špičkám odboru riadenia nákupu a nadobudnuté skúsenosti dokáže odovzdávať študentom i praktikom. Študoval na Univerzite Palackého, Harvardovej univerzite, univerzite v Oxforde a Cranfielde. Praktické skúsenosti z nákupu získal v spoločnosti Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. Je inšpirujúcim rečníkom a jeho workshopy doslova vťahujú poslucháčov do problému.

Martin Jarábek

Za desať rokov vo výrobe sa naučil škrípať zubami pri každej zmienke o nákupe, aby v ňom nakoniec skončil. Alebo od výrobaka v malej nástrojárskej firme cez production directora v nadnárodnom konzorciu až po nákup v Gas&Oil biznise. Že to nedáva veľmi zmysel? No ani mne nie.

Rastislav Janík

Vzdelanie skončil na Univerzite Komenského, Právnická fakulta. Po škole sa 2 roky venoval obchodnému právu, v roku 2005 nastúpil do ZSE a.s. na pozíciu vedúci nákupu, ktorá zahŕňala operatívny a strategický nákup. V rámci koncernu E.ON, časťou ktorého je aj ZSE a.s., pôsobil ako člen sourcing teamov, ktoré riešili harmonizáciu technických špecifikácii a nákupných procesov v jednotlivých komoditách. Snaží sa o elektronizáciu spojenú s dosiahnutím maximálne efektívneho strategického nákupu.

Tomáš Trenkler

Prostredie strojární, kde pracoval deväť rokov a kde tiež začal využívať eAukcie pri výberových konaniach, vymenil v roku 2006 za úlohu jedného z hlavných veľvyslancov projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíri Tomáš Trenkler dlhodobo na Slovensku a od začiatku roku 2015 hlavne v Chorvátsku.

Jiří Špalek

Mnohoročný manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. Konzultant a inovátor v oblasti elektronizácie nákupných systémov s pätnásťročnou praxou v obore. V súčasnosti pôsobí na pozícií business country manažéra pre slovenský trh, kde usiluje o šírenie elektronizácie do nákupných procesov v privátnom, ale i verejnom sektore.

Registrovať sa

Účastník

Spoločnosť

Ďalšie

Cenník a kontakt

Účastnícky poplatok:
97 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 77 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180523

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top