Národné eForum - Elektronizácia verejného obstarávania

22. 05. 2018

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Registrovať sa

O akcii

Stretnutie špecialistov verejného obstarávania k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia verejného obstarávania.

Program

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

8:30 prezencia

9:00 otvorenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár najzásadnejších udalostí, zmien a zaujímavostí zo sveta elektronizácie verejného obstarávania. Trendy, čísla, štatistiky. Na základe trendov dochádza k inováciám elektronických nástrojov a služieb. Získajte predstavu o možnostiach elektronizácie vo verejnom sektore.

Jiří Špalek, PROEBIZ

Elektronizácia a chystané zmeny zákona o VO

Aké zmeny môžeme čakať v navrhovanej novele zákona o VO / Zjednodušenie procesov a šťastní verejní obstarávatelia / Kam smerujú plány a vízie ÚVO / Efektivita v používaní jednotlivých eNástrojov.

Jaroslav Lexa, UVO

Elektronizácia 4.0

Kompletná elektronizácia obstarávania zakončeného eAukciami / Skúsenosť s kompletnou elektronizáciou nadlimitnej zákazky zakončenej eAukciou / Zistenie, že nás elektronizácia chráni / Aké úspechy môžeme dosiahnuť, keď sa do toho pustíme bezhlavo.

Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom

Nová európska inšpirácia s Isabel Rosa

Inšpirácia z iných európskych krajín / Povinná digitalizácia klope na dvere; aké ďalšie kroky môžeme očakávať? / Digitálna transformácia a verejné obstarávanie.

Isabel Rosa, Európska komisia

DNS z pohľadu vyhlasovateľa

Čo všetko by mal vyhlasovateľ vedieť o využívaní Dynamického nákupného systému? / Rozbor a analýza konkrétneho príkladu z praxe, ktorý odhalí všetky benefity a prípadné nejasnosti okolo DNS / Skúsenosti s rozhodovacím procesom pri zavádzaní DNS.

Daša Paláková, Ministerstvo Vnútra SR

Európske skúsenosti s DNS

Aké možnosti prináša využívanie DNS / Kedy je vhodné DNS využívať a aké sú jeho hlavné výhody? / Aké komodity je vhodné obstarávať cez DNS? / Ako prebieha kvalifikácia dodávateľov? / Rozdielne skúsenosti s využívaním DNS v rámci Európy / Navrhované legislatívne zmeny v DNS.

Marcela Turčanová, APUEN

12:30 záver workshopu

Prednášajúci

Daša Paláková

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006. Bola súčasťou implementácie projektu Elektronického kontraktačného systému, ktorý so svojím tímom úspešne zaviedla do praxe. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Odboru verejného obstarávania na Ministerstve vnútra SR a jej tím ho realizuje jak pre potreby Ministerstva vnútra SR, ako aj centrálne.

Martina Klacek

Je absolventkou Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave. Prvé praktické skúsenosti s eAukciami získala pred viac ako 15-timi rokmi v jednej zo spoločností skupiny Penta Investments. Po viac ako 10-ročnej praxi v súkromných obchodných spoločnostiach, sa v roku 2015 zaradila do tímu primátora mesta Žiar nad Hronom, Mgr. Petra Antala, ako vedúca odboru verejného obstarávania. Z tejto pozície presadzuje plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania, a preto v roku 2018 mesto Žiar nad Hronom, ako prvá samospráva v Slovenskej republike, spustilo verejné obstarávanie prostredníctvom Dynamického nákupného systému.

Jaroslav Lexa

Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň aj hospodárne a v súlade so zákonom. So svojím tímom to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno aj blogoval. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ novozriadeného Inštitútu verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie.

Marcela Turčanová

Je viceprezidentkou asociácie APUeN SK a manažérkou APUEN AKADEMIE. Venuje sa elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávaniu, a to nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom (EKS). Je odvážna a trpezlivá. Chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze. Tých najlepších nominuje do súťaže FSA, ktorej je zároveň hlavnou organizátorkou.

Isabel Rosa

Pôsobí na pozícii vedúcej kvalifikačného a licenčného oddelenia v portugalskom Inštitúte stavebníctva a nehnuteľností (INCI, IP) a je zodpovedná za riadenie verejného obstarávania z oblasti informačných systémov. Okrem toho sa podieľa na činnosti pracovnej skupiny ePWG (elektronické verejné obstarávanie) v Európskej komisii a pracovnej skupiny Ministerstva obrany pre CiberWar. Vyštudovala aplikovanú matematiku, je audítorka národnej obrany a v súčasnosti tiež doktorandka v odbore správa IT na Instituto Superior Técnico v Lisabone. Isabel Rosa má 24 rokov skúseností v oblasti IT, v priebehu ktorých väčšinou pôsobila vo vedúcich pozíciách. Niekoľko rokov pracovala v tiež v čínskom Macau. V nedávnej minulosti bola námestníčkou generálneho tajomníka a predseda výboru pre IT a komunikačné technológie na Ministerstve verejných prác, dopravy a komunikácií.

Tomáš Trenkler

Prostredie strojární, kde pracoval deväť rokov a kde tiež začal využívať eAukcie pri výberových konaniach, vymenil v roku 2006 za úlohu jedného z hlavných veľvyslancov projektu PROEBIZ. Jeho renomé šíri Tomáš Trenkler dlhodobo na Slovensku a od začiatku roku 2015 hlavne v Chorvátsku.

Jiří Špalek

Mnohoročný manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. Konzultant a inovátor v oblasti elektronizácie nákupných systémov s pätnásťročnou praxou v obore. V súčasnosti pôsobí na pozícií business country manažéra pre slovenský trh, kde usiluje o šírenie elektronizácie do nákupných procesov v privátnom, ale i verejnom sektore.

Registrovať sa

Účastník

Spoločnosť

Ďalšie

Cenník a kontakt

Účastnícky poplatok:
68 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 47 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180522

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top