Národné eAukčné forum - Verejné obstarávanie a eA

14. 05. 2014

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 14. 05 . 2014!

O akcii

Odborné pracovné dielne špecialistov verejného obstarávania o využívaní eAukcií v procesoch verejného investovania alebo v procesoch nákupu.

Tu si môžete stiahnuť všetky prezentácie, ku ktorým sme dostali zvolenie k zverejňovaniu od přednášajúcich na NAF 2014:

Program

Verejné obstarávanie a eAukcie

8.30 prezencia
9:00 zahájenie workshopu

Má zákonodarca eAukcie rád?
Aká je budúcnosť eAukcií vo verejnom obstarávaní? Počíta sa s nimi? Ako to bude s ich vyžadovaním alebo odporúčaním? Aké zmeny čakajú eAukčné softvéry po začiatku fungovania štátneho trhoviska?

(Zarážajúce) čísla z výskumu MESTA A eAUKCIE
Aktuálne výsledky trojročného výskumu z rokov 2011 až 2013 medzi užívateľmi a klientmi PROebizu. Ktoré legendy z praveku eAukcií prežili do dneška? Ako je to s reláciou veličín KVALITA x ČAS x CENA. Ako je to s reálnymi úsporami?

eAukčný priestor deväť deviatky
Aké príležitosti skrýva paragraf 9, v odseku 9 Zákona č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní pre využívanie rôznych typov eAukcií? Je to príležitosť pre ďalšie elektronické formy súťaží ponúk, ako sú napríklad prieskumy trhu, dopyty, zaslepenej ponuky, apod.

10:30 prestávka

Zo záznamníka APUeNu
Posledné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie a Rady, v ktorých je riešené alebo spomenuté využívanie eAukcií na Slovensku.

Európa a elektronizácie verejného obstarávania
HOSŤ NÁRODNÉHO FORA - LUÍS VALADARES TAVARES
Čo prináša nová európska smernica. Odlišnosti v prístupe a vo výsledkoch jednotlivých členských krajín EÚ v elektronizácii procesov verejného obstarávania. Čo sa ktorej krajine darí viac, čo sa darí menej. V čom sa dá poučiť od najlepších?

Stavby, stavebné práce a eAukcie
Skúsenosti s využívaním eAukcií na stavebné práce. Ako využiť šablónu pre nastavenie "stavebnej" eAukcie? Aké sú nebezpečenstvá, na čo je nutné sa pripraviť?

13:00 záver workshopu

Program 2. dňa Národného eAukčného fóra pre Firmy a eAukcie nájdete TU.

Cenník a kontakt

Účastnícky poplatok – Verejné obstarávanie a eAukcie:
49 EUR + 20 % DPH, aktívni užívatelia PROebiz 29 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20140514

Kontakt:
Daniela Ondrejková
E-mail: ondrejkova@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +420 724 002 385

Back to Top