05. 11. 2014 - 07. 11. 2014

Ostrava

Mamaison Business + Conference Hotel Imperial, Tyršova 1250/6, Ostrava

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 05. 11 . 2014!

O akcii

Veškeré informace najdete na stránkách konference eBF ebizforum.sk.

Program

Středa 5.11.

1 - Slavnostní zahájení
• Otvírací pozdravení účastníků konference panem primátorem města Ostravy Petrem Kajnarem. • Slavnostní otevření jubilejního desátého ročníku eBF • Organizační a programové informace.

2 - WORKSHOP 1 - INSTITUCE
Čtyři diskuzní bloky k otázkám elektronizace a k procesům veřejných zakázek. Moderují a glosují Lenka Kundratová a Milan Kaplan. • Jak je to s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou? • Jak se zachovat, když se potkáte u veřejné zakázky s neobvykle nízkou nabídkou? Ověřujete si, že jde skutečně o nereálnou cenu? • Jsou eAukce inovací veřejných zakázek a public eProcurementu? • Jak a kde eProcurement mění procesy veřejných zakázek?

3 - European eProcurement Meeting
• Nakolik změní elektronické nástroje public eProcurementu prostředí VZ? Jaké jsou stávající scénáře VZ? Do jaké míry je potřeba změnit současné postupy? Modely pro širokou podporu a dostupnost transakcí v oblasti e-zadávání. • Elektronizujeme všechny fáze procesu zadání a vyhodnocení veřejné zakázky. • Dostupnost nových výběrových, hodnotících a smluvních nástrojů na elektronických platformách. Dopad na softwarový trh a služby IT.

4 - Jak motivovat nákupní tým?
Rastislav Janík / ZSE • Zkušenosti s motivací a ohodnocení nákupních týmů, které vedou k zefektivnění výkonu?

5 - TCO & eAukce
Grzegorz Nowak • Jak využít TCO a zohlednit náklady na celkovou životnost produktu přímo v elektronické aukci?

6 - Spotové nákupy a eSourcingové nástroje
Tomáš Veit / Pilsner Urquell • Jak a které eSourcingové nástroje je možné využit u spotových nákupů.

7 - Loajální dodavatel, aneb jak být preferovaným zákazníkem
Martin Zelinka / Siemens • Loajální dodavatel a preferovaný zákazník, jak s tím pracovat a jaké změny to přináší?

8 - Jak naučit velkou firmu používat eAukce?
Holger Plein / RWE DE • Implementace eAukcí v nadnárodním koncernu, aneb jak překonat všechna úskalí a začít eAukce efektivně využívat?__

9 - Design to Cost
Giorgio Tatta / ENEL • Co prakticky znamená zohledňování nákladů na všech stupních a ve všech fázích projektu?

10 - Kredibilita úspor
Miloš Olejník / RWE • Kredibilita úspor eAukcí o metodách vyčíslení úspor a o tom nakolik jsou tyto informace relevantní?

11 - V čem se inspirovat od Američanů?
Ingrid Tocháčková • Odlišnosti v nákupních zvyklostech v Evropě a Spojených státech a čím se můžeme inspirovat?

12 - Prospěšný level centralizace nákupu
Rajkumar Daryanani / ArcelorMittal • Centralizace versus decentralizace nákupních potřeb a jejich hranice.

13 - Teorie her
Sebastian Redenbacher / Siemens • Jak předvídat chování dodavatelů a vybrat nejvhodnější nákupní strategii?

14 - Zajímavosti posledního roku ve světě eAukcí
Jiří Špalek / PROebiz • Nové výzvy, projekty a události ve světě eAukcí za posledních dvanáct měsíců.

15 - Investice a eAukce
Martin Kapler / ArcelorMittal • Jak správně postupovat u investičních zakázek v eAukci a jaké typy eAukcí je vhodné zvolit?

16 - Organizace a řízení nákupního týmu
Karel Otýs / Otýs - Consulting • Struktura nákupního týmu a obvyklé rozdělení zodpovědnosti jeho členů.

17, 18 - Jak vytvořit a vyhodnotit nákupní strategii?
Jan Vašek / KronoSwiss • Volba a prostředky k vyhodnocení nákupních strategií, resp. jak vybrat správně?

19 - Multikritéria a eAukce
Petra Vrbová / RWE • Zkušenosti s využíváním multikritérií v dynamických elektronických soutěžích. Plusy a mínusy. Možnosti volitelných podmínek / kritérií.

20 - Hodnocení dodavatelů
• Práce s dodavateli a jejich hodnocení u největšího světového výrobce počítačů a další elektroniky.

21 - Vzdělávání nákupních týmů
Petr Šamárek / Schindler • Metody a formy průběžného vzdělávání nákupního týmu, aneb jak správně předávat know-how.

22 - Hodnocení a ohodnocení nákupních týmů
Róbert Obmaščík / Pall International • Jak ohodnotit výkon nákupce, kde hledat srovnání pro stanovení jeho výkonnosti? V jakých periodách provádět hodnocení?

23 - Dodavatel jako zdroj inovací
Martin Wiederman • Může být dodavatel a jeho know-how součástí inovačního procesu zákazníka?

24 - Těžké váhy
• Nákupní workshop velkých veřejných zadavatelů o eProcurementu, o veřejných zakázkách, o nové směrnici EU k veřejným zakázkám a o zkušenostech s komplexní elektronizací nákupního procesu a hodnocení předložených nabídek formou eAukce.

25 - eAukční trénink
Marian Gałuszka / PROebiz • Základní info o typech a možnostech eAukcí – detailní popis osmi typů eAukcí a praktické příklady jejich využití.

26 - eAukční trénink
Andrzej Kulbiński / PROebiz • Stavby, rekonstrukce a stavební práce – správná definice kvality a možnosti vyhodnocení i s praktickými příklady na eAukčních typech ERMMA a ticker eAukce.

27 - eAukční trénink
Jiří Špalek / PROebiz • Komplikované eAukce – kdy a jak využít průzkumy trhu, kombinované eAukce, TCO, cyklické poptávky, multikritéria nebo speciální eAukční vzorce, včetně modelových příkladů.


Čtvrtek 6.11.

28 - WORKSHOP 2 - FIRMY
V diskuzních blocích budou firemní nákupní specialisté prezentovat své pohledy na čtyři vybraná témata, která se v prostředí nákupních týmů řeší často.
Body k diskuzi jsou: • Role nákupu z pohledu strategických cílů společnosti. Jak jí definovat a jak tohoto cíle dosáhnout. • Loajální dodavatel, aneb pohledem z druhé strany, jak se stát preferovaným zákazníkem. Jak správně vybalancovat vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. • Nákupní týmy - jak je nejlépe motivovat, jak je hodnotit a jak je odměňovat za jejich výkon? Zkušenosti z různých typů firem • Možnosti využití různých eAukčních typů, jaký je jejich poměr na serverech PROebizu, které typy jsou právě trendy a vybraná pro a proti.

29 - FAIR SOURCING AWARDS
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen FSA je vyvrcholení čtvrtečního programu. Jedinečnost soutěže je v oceňování slušnosti, společenské zodpovědnosti a elektronizace procesů firemního nákupu nebo ve veřejných zakázkách. Organizátoři soutěže vycházejí z myšlenky, že elektronizace procesu a hodnocení nabídek je významným faktorem pro transparentnost a tím i pro korektnost sjednávaných zakázek. Soutěž má tři kategorie – START, TREND a MASTER. Letos se koná čtvrtý ročník FSA. Soutěž organizují slovenská a česká asociace APUeN.

30 - Partnerství privátní a veřejné sféry
Anna Górczyńska / Univerzita Lodž • Kde hledat příležitosti a výzvy ke spolupráci privátního a veřejného sektoru u veřejných zakázek.

31 - Evropa a veřejné obstarávání
• Současnost a předpokládaná budoucnost elektronizace veřejných zakázek v Evropě.

32 - Jak pracovat s referencemi u veřejných zakázek
Jozef Kubinec / ŽS Cargo • Problematika referencí dodavatelů u veřejných zakázek – transparentnost nebo přemrštěná omezení?

33 - Příležitost malých a středních podniků ve veřejných zakázkách v EU
Martin Trybus / Univerzita Birmingham • Změny, které do jejich situace přináší nová evropská směrnice.

34 - Aktuální situace a vývoj eProcurementu v Chorvatsku
Maja Kušt / Tematicon • Elektronizace veřejných zakázek v Chorvatsku a proces implementace elektronizace do národní legislativy.

35 - TCO u veřejných zakázek
Artur Fraj / Letiště Lodž • Do jaké míry je zohlednění nákladů na celkovou životnost produktu (TCO) u veřejných zakázek využitelné.

36 - Inovace ve veřejných zakázkách
Jan Zahálka / re-medical • Kdy je vůbec možné mluvit o inovacích u dnešních veřejných zakázek.

37 - Dynamický nákupní systém
• Zkušenosti s využíváním Dynamického nákupního systému. K čemu je vhodné využít dynamický nákupní systém. A kde jsou jeho limity?

38 - Zadávací dokumentace - správný obsah a vhodný postup
Kateřina Koláčková / OTIDEA • Jak se vyhnout chybám v zadávací dokumentaci. Správný obsah, specifikace a dobře zvolený postup.

39 - Stavební zakázky a eAukce
Jan Havlík / Město Žďár n. Sázavou • Zkušenosti s využíváním eAukcí pro stavební práce. Jaká jsou úskalí a na co je potřeba se připravit?

40 - Vícepráce u stavebních zakázek
Alena Vačkářová / Město Olomouc • Jak řešit tlak dodavatelů na uznání „víceprací“ u staveb a jak problém řešit už při zadání?

41 - Znovuotevření soutěže
Stanislav Oravec - MZVaEZ SK • Problematika znovuotevření veřejné zakázky z pohledu velkého centrálního zadavatele.

42 - Veřejné zakázky a offsety
• Pro a proti offsetových podmínek u veřejných zakázek. Je to cesta jak podpořit regionální dodavatele nebo sociálně vyloučené?

43 - Slovenský Elektronický kontraktačný systém
Daša Paláková / MV SR • Zkušenosti a postřehy z prostředí nového slovenského Elektronického kontraktačního systému.

44 - Senzorické hodnocení jako kritérium u VZ
Jiří Novotný / Nemocnice T. Bati - Alena Ševčíková / Nemocnice NMnM • Kde začíná a jak je možné využít subjektivního hodnocení u VZ?

45 - Ekonomicky nejvýhodnější nabídka
Jaroslav Lexa / APUeN SK • Pro a proti využití kriteriálního mechanismu hodnocení k získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

46 - Nemocnice & eAukce
• O problematice elektronizace hodnocení nabídek formou eAukce, o nových pohledech na využívání různých typů eAukcí a nezbytnosti precizního zpracování zadání, zvláště ve zdravotnických zařízeních. Jaké jsou možnosti a omezení – finance, komodity, legislativní bariéry. • O komplexnosti a možných chybách při formulaci zadání. • Proč nemají eAukce vliv na kvalitu dodávaného materiálu. • Jak se mění přístup dodavatelů?

47 - eAukční trénink
Jiří Špalek / PROebiz • eAukce na služby – jaké služby můžeme nakupovat, jak je definovat, kdy využít eAukci a kdy RFx? Konkrétní tematicky zaměřené příklady.

48 - eAukční trénink
Marian Gałuszka / PROebiz • Základní info o typech a možnostech eAukcí – detailní popis osmi typů eAukcí a praktické příklady jejich využití.

49 - Křest publikace Dodavatelský marketing
Informace z proebizovských výzkumů v konfrontaci s názory osobností slovenského a českého firemního nákupu.


Pátek 7.11.

50 - PROebiz open
• Nejaktuálnější informace o událostech a inovacích z prostředí eAukčního PROebiz. • Zprávy o probíhajících, uskutečněných a připravovaných výzkumech. • Informace o tom, do jakých projektů je možné se v dalším roce zapojit a jaké nové produkty a inovační změny připravuje a může vás zapojit do ověřovacího (zahořovacího) procesu. • Diskuze o pěti nejužívanějších (základních) eAukčních typech a jejich omezeních, výhodách a možnostech použití. Prezentace rozsáhlého programu tréninkových center PROebiz.

Back to Top