eAukční den

20. 02. 2014

Ostrava

sídlo společnosti NAR marketing (3. patro), školící místnost, Masarykovo nám. 33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Pozor: Táto akcia sa už uskutočnila 20. 02 . 2014!

O akcii

eAukční dny jsou organizovány námi trenéry, abychom se s Vámi podělili o naše zkušenosti. Snažíme se naslouchat všem administrátorům, kteří by se rádi dozvěděli více informaci o nastavování a připravování eAukcí. Budeme zde probírat nejen samotná nastavení různých typů eAukcí na určité komodity, ale také se zaměříme na možnosti systému PROe.biz v zapojení do nákupního procesu.

eAukční dny jsou určeny zejména aktivním uživatelům systému PROe.biz. Nicméně i noví zájemci o informace z této sféry jsou vítáni. Naším cílem je seznámit účastníky s postupem přípravy eAukce a předávání zkušeností v této oblasti.

Počet účastníků je omezen maximálně na 15 osob, aby bylo možné udržet pracovní atmosféru ve skupině.

Program

VEŘEJNÍ ZADAVATELÉ (pro pokročilé)

eAukční den moderuje: Ondřej Žídek

Stavební zakázky a rozdíly při využití dvou odlišných typů eAukcí (ERMMA, NIPPON), cyklické poptávky a nákup kancelářských potřeb, tvorba výzvy.

eAukční den bude postaven na ukázkách a komentářích přípravy, průběhu a vyhodnocení eAukcí v oblastech stavebních zakázek, kancelářských potřeb a cyklických poptávek. Zaměříme se na osvědčená a doporučená nastavení eAukcí. V případě stavebních prací se bude jednat o dva typy nastavení. O klasickou anglickou reverzní multikriteriální a multi-položkovou eAukci ERMMA a japonskou ticker eAukci NIPPON. Cílem eAukčního dne je seznámit účastníky s postupem přípravy a realizace výše uvedených akcí řešených formou eAukce a s možnostmi variantních strategií při jejich zadávání.

častéma
09:00Registrace
09:30Zahájení, úvodní slovo
09:45První blok - rozdíl mezi zakázkami malého rozsahu a zakázkami dle zákona 137/2006 Sb. VŘ a využití klasické anglické reverzní multikriteriální a multi-položkové eAukce ERMMA u stavebních zakázek
10:20Moderovaná diskuse k I. bloku
10:30Coffee break
10:40Druhý blok - využití klasické japonské Ticker eAukce NIPPON u stavebních zakázek malého rozsahu, cyklické poptávky
11:05Moderovaná diskuse k II. bloku
11:15Coffee break
11:25Třetí blok - nastavení eAukce na kancelářské potřeby typem ERMMA, tvorba šablon výzvy
11:50Moderovaná diskuse k III. bloku
12:00Závěr

Program eAukčního dne: Příklady z praxe / stavební zakázky, které jsou realizovány pomocí eAukce / různé způsoby nastavení eAukce / zkušenosti a názory osob, které realizují eAukce / strategie používané v elektronickém řízení/ ukázka „živých“ eAukcí s podrobným komentářem k přípravě a průběhu.

Cenník a kontakt

Účastnický poplatek:
900,- Kč + 21 % DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20140220

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
NAR marketing s.r.o.
Lucie Popková
gsm: +420 724 201 200
tel.: +420 597 587 101
e-mail: popkova@proebiz.com

Back to Top