Zdieľaný katalóg dodávateľov PROEBIZ = BASE

Ako sa do katalógu registrovať

BASE

Katalóg má vlastnú webovú adresu base.proebiz.com. Tu je možné sa zaregistrovať a následne sledovať vyhlásené výberové konania alebo upravovať vlastnú kartu s informáciami dodávateľovi. Tá slúži ako prezentácia každého jednotlivého dodávateľa voči obstarávateľovi. Tento katalóg je súčasťou služieb eAukčného SW PROEBIZ, teda ho môžu využívať všetci jeho klienti.

Rýchly kontakt

Titulok znamená, že Spoločný katalóg dodávateľov PROEBIZ, čo je naozaj dlhý názov a skratka prvých písmen je nepoužiteľná, sme pracovne pomenovali BASE. Obsahuje kontakty a produktové informácie pri e-kvalifikovaných dodávateľoch, čím mienime dodávateľov, ktorí majú s eAukciami skúsenosti.

Katalóg umožňuje pri jednotlivých firmách sledovať informácie o firme, kontakty, zoznam produktov, referencie a referenčné poznámky. Zadávateľom eAukcií uľahčuje vyhľadávanie a výber eventuálnych nových dodávateľov. Jednotlivé kategórie zodpovedajú najčastejšie uskutočňovaným skupinám eAukcií. BASE umožňuje vyhľadávať podľa produktov, kategórie, štátu či podrobnejších filtrov.

Novinky