Novinky

Spoločnosť NAR marketing bola hodnotená ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov

19FEB

Spoločnosť NAR marketing bola hodnotená ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov

19. 02. 2015 10:30 Jan Šlachta

Verejní obstarávatelia na Slovensku vykonávali od februára 2014 hodnotenia svojich dodávateľov. Hodnotení dodávatelia boli vybraní z verejných súťaží. Kritériá hodnotenia kvality posudzovali dodržanie zmluvne deklarovaných požiadaviek, včasného plnenia, množstva reklamácií a dodržiavania spôsobu a kvality plnenia.

Pozitívne hodnoteným podnikom prideľuje Slovenská informačná a marketingová spoločnosť v spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky pečať spoľahlivosti v hodnotiacom systéme podnikov Slovenského hospodárstva.

Spoločnosť NAR marketing patrí medzi spoločnosti, ktoré boli hodnotené ako 100% spoľahlivý partner verejných obstarávateľov, čo predstavuje vysokú spokojnosť obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť v prístupe a jednaní pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa zapája.

Hodnotenie zároveň poukazuje na to, že podnikatelia a verejná správa môžu spolu fungovať transparentne, korektne a spoľahlivo.

Verejní obstarávatelia v minulom roku spolupracovali s viac ako 14 724 firmami, hodnotených bola viac ako štvrtina dodávateľov, z toho 1 454 spoločností bolo hodnotených ako 100% spoľahlivých a spoločnosť NAR marketing sa dostala do tejto výberovej špičky.

Back to Top