O eAukciách

Prínos eAukcií

Prínos eAukcií

U elektronických aukcií samozrejme nie je jedinou výhodou finančná úspora. Medzi ďalšie hlavné výhody patria zvýšenie transparentnosti nákupného procesu a časová úspora nákupného tímu. Na tieto výhody sme sa spýtali skúsených užívateľov eAukcií v rámci pravidelných výskumov. Respondenti vyberali vždy tu možnosť, ktorú vnímali ako najväčší prínos.

Jeden zo slovenských klientov kedysi označil eAukcie za často prvý čistý FULL CONTACT, ktorý dodávateľ zažije so svojou konkurenciou. Priamočiare transparentné rokovanie s dodávateľmi formou elektronickej aukcie je fenoménom súčasných nákupných stratégií. Čas, peniaze, transparentnosť a preukázateľnosť sú rozhodujúcimi faktormi nákupných procesov a verejných zákaziek, pričom práve eAukcie významným spôsobom zasahujú do všetkých. Svojou transparentnosťou a spätnou preukázateľnosťou umožňujú ochranu celého nákupu, a to vrátane samotných nákupcov.

Dosahované finančné úspory zvyšujú konkurencieschopnosť podnikov a zlepšujú investičné možnosti inštitúcií. Zároveň však platí, že hovoriť v prípade zavádzania a používania eAukcií len o úsporách (hoci sú nepopierateľné) môže byť zavádzajúce, pretože pri opakovaných eAukciách už prirodzene percento úspor klesne alebo dokonca k úsporám nedôjde. Na druhej strane opakované eAukcie zaisťujú to, že môžete nakupovať za aktuálne trhové ceny a okrem toho ako bonus získavate informáciu o konkurenčnej sile vášho dodávateľa.

Novinky