O PROEBIZE

Čo zastrešuje PROEBIZ

PROebiz

PROEBIZ je úspešný eAukčný SW a zároveň aj zdieľané prostredie informácií, poznatkov, podporných e-nástrojov a odborníkov na problematiku eAukcií vo firemnom nákupe alebo pri verejnom obstarávaní. Ide o produkt a služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré uľahčujú transparentné a hospodárne správanie a firmám navyše zvyšujú konkurencieschopnosť.

Rovnaké pomenovanie PROEBIZ sa neplánovane prenieslo aj na označenie partnerskej siete poskytovateľov a na vzdelávacie akcie. Cítime, že si často naše okolie ani neuvedomuje, že „sme NAR“, jednoducho nás berie ako tím PROEBIZU a my to v podstate veľmi neriešime. Berieme to tak, že PROEBIZ je väčšia mnohonárodná pracovná skupina a že je výborné, že sme boli pri jej vzniku.

V niektorých prípadoch používame pre vlastný eAukčný SW pomenovanie softvérový systém a to preto, že je obklopený a podporovaný radom ďalších proprietárnych aplikácií, ktoré rozširujú jeho funkcionality. Takými sú napríklad spoločný Katalóg dodávateľov, Knižnica eAukčných šablón, kondičný test nákupného tímu Coloring, a pod.

Novinky